Zbiranje odpadkov temelji na sistemu »OD VRAT DO VRAT«, kar pomeni, da ločeno zbiranje odpadkov poteka doma v gospodinjstvih. Po sistemu "od vrat do vrat" se ločeno zbirajo mešani komunalni odpadki, odpadna embalaža, biološki odpadki in odpadno steklo.

Zabojnike ločeno zbranih komunalnih odpadkov postavite na prevzemno mesto na dan predvidenega odvoza odpadkov, torej na rob javne površine (javne ceste, pločnika). Občinski odloki določajo, da morajo zabojniki v času zbiranja odpadkov stati na zasebni površini. Ta prostor se imenuje zbirno mesto, ki je pri individualnih gospodinjstvih v zasebnih prostorih, ob večstanovanjskih zgradbah pa na pripadajočem zemljišču k stavbi. Za vzdrževanje, urejenost in čistočo zbirnih mest na zasebnih površinah, ob večstanovanjskih objektih na pripadajočem zemljišču k stavbi, skrbite sami povzročitelji odpadkov ali zanje upravljavci večstanovanjskih objektov.

POMEMBNO JE VEDETI

- Ustrezne zabojnike je potrebno pravočasno pripeljati na rob javne površine. Priporočamo, da to storite večer pred odvozom ali do 6. ure zjutraj na dan odvoza.
- Poskrbite, da vaše parkirano vozilo ne otežuje ali onemogoča dostopa do zabojnikov, ki so pripravljeni na praznjenje.
- V zimskih razmerah očistite sneg na in ob zabojnikih.

LOČEVANJE ODPADKOV JE OBVEZNOST VSAKEGA OBČANA

Obveznost vsakega občana je, da posamezno vrsto odpadka pravilno odloži v ustrezen zabojnik. Prepovedano je mešanje odpadnega papirja, embalaže, stekla, bioloških odpadkov, mešanih komunalnih odpadkov in drugih vrst odpadkov. V primeru neustreznega ločevanja odpadkov se povzročitelja lahko oglobi.

ČISTA IN UREJENA OKOLICA ZABOJNIKOV

Odpadke ustrezno ločujte in poskrbite, da vam v vaše zabojnike odpadke ne odlagajo neznanci in da boste do njih lahko dostopali samo uporabniki.

Ne veste kam odložiti odpadek?

Termini odvozov odpadkov

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..