Javna naročila

 

Naslov Številka objave na portalu javnih naročil:

Nakup, vzdrževanje in nabava reprodukcijskega materiala za čistilno napravo za prečiščenje izcedne vode na deponiji nenevarnih odpadkov s pomočjo reverzne osmoze (november 2021)

- Sprememba razpisne dokumentacije z dne 6.12.2021

JN007691/2021-B01

Dobava zemeljskega plina

JN007692/2021-B01

Prevzem odpadkov

- Spremembe razpisne dokumentacije z dne 9.11.2021

- Sprememba OBR_4 sklop 3

JN007157/2021-B01

Dobava zemeljskega plina in električne energije iz obnovljivih virov energije oziroma iz soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom

- Dodatna pooblastila naročnikov

- Sprememba razpisne dokumentacije z dne 26. 10 2021

JN006817/2021-B01

Nakup drsališča

- tehnične specifikacije

JN006210/202-W01

Nakup posod za odpadke

1.9.2021: Spremembe RD z dne 1.9.2021

JN005811/2021-W01

Nakup, vzdrževanje in nabava reprodukcijskega materiala za čistilno napravo za predčiščenje izcedne vode na deponiji nenevarnih odpadkov s pomočjo reverzne osmoze

- Sprememba razpisne dokumentacije, z dne 4.8. in 5.8.2021

JN004731/2021-B01

Izvedba meteorne in fekalne kanalizacije

JN004134/2021-W01

Nakup dveh smetarskih vozil

7.7.2021: Sprememba razpisne dokumentacije, z dne 7.7.2021

JN003975/2021-B01

Vgrajevanje in dobava asfaltnih zmesi

JN003575/2021-W01

Najem delovnih strojev z upravljavci

JN003542/2021-W01

Dobava gramoznih agregatov

JN003540/2021-W01

Nakup gradbenega stroja – mini bager

JN003339/2021-W01

Nakup stroja za pometanje

JN003341/2021-W01

Daljinsko ogrevanje Ptuj – Izgradnja vročevoda po Osojnikovi cesti na Ptuju

Priloga: PZI

JN002508/2021-W01

Nadzor nad gradnjo projekta DOLB Ptuj

JN001242/2021-W01

Nakup samonakladalca za prevoz odpadkov

- 4.1.2021: Sprememba razpisne dokumentacije z dne 4.1.2021 (sprememba rokov)

JN007880/2020-W01

Prevzem odpadkov

- 3. 11. 2020: Sprememba razpisne dokumentacije (navodilo; OBR-4_1 sklop 1; tehnične specifikacije za sklop 1, 2, 3, 4, 5)

- 6.11.2020: Sprememba razpisne dokumentacije (tehnične specifikacije za sklop 1)

JN006542/2020-B01

Dobava delovnih zaščitnih sredstev

- 26.10.2020: Sprememba razpisne dokumentacije (Tehnične specifikacije Sklop 2_označeno zeleno)

JN006462/2020-W01

Servisiranje in vzdrževanje opreme

- 15.10.2020: Seznam vozil in delovnih strojev (priloga)

JN006159/2020-B01

Dobava soli in suhega kalcijevega klorida

- 24.9.2020: Sprememba razpisne dokumentacije (navodila, OBR-11)

JN005774/2020-W01

Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj

- 20.8.2020: Sprememba razpisne dokumentacije (ESPD)

JN004684/2020-B01

Izgradnja vročevodnega omrežja - Rabelčja vas

16.7.2020: sprememba razpisne dokumentacije

JN003977/2020-W01

Obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem za emisije snovi v zrak za območje sortirnice mešanih komunalnih odpadkov in kompostarne

JN003853/2020-W01

Izvajanje rednih vzdrževalnih del in pregledov na plinski liniji na plinskem sistemu na CERO Gajke

JN003688/2020-W01

Servisiranje in vzdrževanje vozil in delovnih strojev

JN003324/2020-B01

Dobava goriv in maziv

JN003281/2020-B01

Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo

JN003085/2020-W01

Dobava vrečk

JN001656/2020

DOLB Ptuj – razširitev obstoječega daljinskega ogrevanja

JN001926/2020-B01

Obnova talne signalizacije v Mestni občini Ptuj

JN001543/2020-W01

Prevzem odpadkov

JN001297/2020-B01

Izvajanje obratovalnega monitoringa

Sprememba razpisne dokumentacije, z dne 3. 3. 2020.

JN001103/2020-W01

Izgradnja vročevodnega omrežja – izvedba strojnih in elektro del in drugih del

Sprememba razpisne dokumentacije, z dne 5. 2. 2020

JN000561/2020-W01

Zavarovalne storitve

Sprememba razpisne dokumentacije (OBR-7, OBR-4_1, OBR-4_2, sporazum, roki), z dne 2.3.2020.

JN007858/2019-B01

Prevzem mešanih komunalnih odpadkov in nekomunalnih odpadkov na obdelavo in odlaganje

Sprememba razpisne dokumentacije in okvirnih sporazumov, z dne 15.11.2019.

Sprememba razpisne dokumentacije, z dne 20.11.2019.

Sprememba razpisne dokumentacije, z dne 2.12.2019

JN007417/2019-B01

Tiskanje, pakiranje ter pošiljanje računov in opominov

Dodatek: Vzorci računov in izvoznih datotek, z dne 18.11.2019

Sprememba razpisne dokumentacije, z dne 20.11.2019.

JN007521/2019-B01

Najem naprave za čiščenje izcedne vode deponije nenevarnih odpadkov CERO Gajke Ptuj s pomočjo reverzne osmoze

JN007070/2019-W01

Nakup teleskopskega nakladalnika za odpadke

JN006688/2019-W01

Prevzem mletih kosovnih odpadkov klas. št. 20 03 07
Sprememba razpisne dokumentacije, z dne 3.9.2019

JN005881/2019-W01

Izdelava PZI projektne dokumentacije
Sprememba razpisne dokumentacije
(podaljšanje rokov), z dne 12. 7. 2019

Sprememba razpisne dokumentacije, z dne 27. 8. 2019 

JN004708/2019-W01

Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso
Sprememba razpisne dokumentacije - podaljšanje rokov - 16.7.2019

Sprememba razpisne dokumentacije - podaljšanje rokov, z dne 29.8.2019

JN004419/2019-B01

Odvzem in obdelava gorljivih frakcij iz določenih vrst odpadkov 19 12 12
Sprememba razpisne dokumentacije
, z dne 28.6.2019

JN004205/2019-W01

Dobava goriv in maziv
Sprememba razpisne dokumentacije
, z dne 27.6.2019

JN004204/2019-W01

Dobava zemeljskega plina in električne energije iz obnovljivih virov energije oziroma iz soproizvodnje električne energije z visokim izkoristkom
Dopolnitev z dne 17. 6. 2019_pooblastila posamičnih naročnikov: PLIN, ELEKTRIKA.
Sprememba razpisne dokumentacije, z dne 21.6.2019.

JN003693/2019-B01

Odvzem in obdelava gorljivih frakcij iz določenih vrst odpadkov 19 12 12

JN002992/2019-W01

Najem delovnih strojev

JN002563/2019-W01

Dobava in vgrajevanje asfaltnih zmesi

JN002539/2019-B01

Dobava gramoznih agregatov

Popravek priloge 1 - tehnične specifikacije, z dne 9.5.2019

JN002458/2019-W01

Izvedba storitev gradbenih, slikopleskarskih in keramičarskih del

JN001861/2019-W01

Nakup vozil z nizkimi emisijami

JN001191/2019-W01

Servisiranje vozil, delovnih strojev ter nadgradenj

Popravek razpisne dokumentacije (roki), z dne 5.2.2019.

Sprememba razpisne dokumentacije (navodila RD, dodan ESPD obrazec, tehnične specifikacije, okvirni sporazum), z dne 12.2.2019.

Dopolnitev (z obrazcem OBR-1_Prijava) in sprememba (sprememba navodil razpisne dokumentacije-označeno z rdečo) razpisne dokumentacije z dne 18. 2. 2019.

Popravek OBR-1_Prijava (na tej povezavi je priložen pravilni OBR-1)_22. 2. 2019.

JN000235/2019-B01

Nakup in dobava traktorske bočne kose

JN008686/2018-W01

Nakup in dobava traktorja

JN008565/2018-W01

Opravljanje storitev vodenja programskih vsebin kongresno kulturnega središča

Popravek razpisne dokumentacije (Razpisna dokumentacija, OBR-9), z dne 8.11.2018

JN007145/2018-W01

Dobava zaščitnih delovnih oblačil

JN006551/2018-W01

Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj

JN006550/2018-W01

Nakup električnega vozila z nizkimi emisijami

JN004455/2018-W01

Obnova talne signalizacije v Mestni občini Ptuj - NOVO JN

JN004329/2018-W01

Nakup in dobava traktorja

JN004033/2018-W01

Nakup in dobava težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami

JN003716/2018-W01

Sanacija sistema za zajem odlagališčnega plina na odlagališču CERO Gajke

JN003125/2018-W01

Obnova talne signalizacije v Mestni občini Ptuj

Popravek razpisne dokumentacije (roki), z dne 15.5.2018.

JN002882/2018-W01

Nakup električnega vozila z nizkimi emisijami

JN001711/2018-W01

Sanacija sistema za zajem odlagališčnega plina na odlagališču CERO Gajke

JN001234/2018-W01

Dobava osebne zaščitne opreme
Popravek razpisne dokumentacije in seznamov teh. spec. z dne 15.3.2018

JN001239/2018-W01

Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo 
Popravek razpisne dokumentacije(OBR-5) z dne 2.3.2018

JN001170/2018-W01

Nakup opreme s sistemom sledenja in identifikacije zabojnikov za smetarska vozila in opreme zabojnikov za odpadke na terenu 
Popravek razpisne dokumentacije(OBR-10a in razpisna dokumentacija_navodila) z dne 6.3.2018

JN001135/2018-W01

Nakup električnega vozila z nizkimi emisijami

JN000775/2018-W01

Najem licenc Microsoft Dynamics NAV, uvedba in redno vzdrževanje informacijskega sistema
Popravek razpisne dokumentacije (tehnične zahteve, osnutek pogodbe) z dne 5.2.2018

JN000522/2018

Nakup traktorja JN009440/2017

Sukcesivna dobava soli za posipanje cest v Mestni občini Ptuj

JN009387/2017-W01

Nakup identifikacijske opreme za smetarska vozila in opreme za ureditev zabojnikov na terenu
Popravek razpisne dokumentacije (roki) in obrazec 9 z dne 8.11.2017
Popravek razpisne dokumentacije (roki) z dne 15. 11. 2017
Popravek razpisne dokumentacije (razpisna dokumentacija, obr-9, obr-9a, tehnične specifikacije) z dne 20. 11. 2017

JN009004/2017-W01

Nakup vozil z nizkimi emisijami

JN008801/2017-W01

Najem naprave za čiščenje izcedne vode deponije nenevarnih odpadkov CERO Gajke Ptuj s pomočjo reverzne osmoze

JN008679/2017-W01

Opravljanje storitev zimske službe v MO Ptuj
Dopolnitev razpisne dokumentacije 1 Opomba z dne 8. 9. 2017: popravljen sklop 19
Dopolnitev razpisne dokumentacije 2 (Opomba z dne 13. 9. 2017: Osnutek pogodbe in razpisne dokumentadije(roki) s popravkom z dne 13. 9. 2017.)
Dopolnitev razpisne dokumentacije 3 (Opomba: Popravek razpisne dokumentacije (roki) in sklopa 17 z dne 21. 9. 2017)

 

JN007490/2017-B01

Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami

JN006439/2017-W01

Nakup in dobava težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami

JN005936/2017-W01

Izvedba žarnega zidu - 1
Dopolnitev razpisne dokumentacije (Opomba: dne 12.06.2017)

JN005683/2017-W01

Arhiv javnih naročil

Evidenca javnih naročil

Povezava: Evidenca javnih naročil, Evidenca javnih naročil 2015 , Evidenca javnih naročil 2016, Evidenca javnih naročil 2017, Evidenca javnih naročil 2018, Evidenca javnih naročil 2019.

Seznam evidenčnih naročil

Povezava: Seznam evidenčnih naročil oddanih v letu 2018, Seznam evidenčnih naročil v letu 2019, Seznam evidenčnih naročil v letu 2020.

Kontakt

Svetlana M. Zupanič
(02) 620 73 44
svetlana.milosevic@jsp.si