Naslov projekta: Streets for Citizens - TAKTIČNI URBANIZEM - nove inovativne rešitve za trajnostno mobilnost v mestih za ublažitev negativnih okoljskih vplivov urbanega življenja in ustvarjanje mest bolj primernih za življenje

Financira: Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR)

Program: Program Interreg Euro-MED

Trajanje projekta: 1. januar 2024 – 30. september 2026 (33 mesecev)

Skupni proračun: 2.507.745 €, sredstva Interreg: 2.006.196 €

Vodilni partner: Javne službe Ptuj, d.o.o.

Partnerske države: Slovenija, Italija, Grčija, Ciper, Španija, Bosna in Hercegovina, Portugalska

Opis projekta:

Projekt, ki deluje v okviru programa Interreg Euro-MED in pod misijo spodbujanje zelenih bivalnih površin, naslavlja dva primarna izziva:

1. Visoka stopnja lastništva avtomobila, prometa in nevarnosti na cesti

2. Redka količina in/ali kakovost zelenih površin in dejavnosti skupnosti. 

Da bi dosegli vedenjski premik k trajnostni urbani mobilnosti in bolj zelenim ulicam, se projekt osredotoča na ozaveščanje in vplivanje na obnašanje prebivalcev. Priznava pomanjkanje pristojnosti in orodij med lokalnimi oblastmi v majhnih in srednjih mestih za učinkovito reševanje teh vprašanj.

Primarni cilj projekta Streets for Citizens je opolnomočenje javnega sektorja in z njim povezanih subjektov za učinkovito vključevanje prebivalcev in povečanje njihove zavezanosti k reševanju izzivov mobilnosti in javnega prostora v funkcionalnih mestnih območjih. Končni cilj je spodbuditi dejavnejšo udeležbo prebivalcev pri posegih, namenjenih povečanju trajnosti mest.

Projekt bo razvil metodologijo taktičnega urbanizma, ki bo izkoristil obstoječe znanje, za oblikovanje teritorialnih skupnih načrtov. Ti načrti bodo opisali dolgoročne strategije in predstavitvene ukrepe, prilagojene posebnim potrebam vsake partnerske države. Z izvajanjem pilotnih projektov in učenjem iz rezultatov, bo partnerstvo razvilo in razširjalo razširljive rešitve in priporočila politike.

Projekt Streets for Citizens zajema več inovativnih pristopov, vključno z načeli taktičnega urbanizma, novimi participativnimi orodji, digitalnimi rešitvami, oblikovalskim razmišljanjem in pristopom, osredotočenim na ljudi. S sprejetjem teh metodologij, želi projekt spodbuditi pomembne spremembe v urbanističnem načrtovanju in vključevanju prebivalcev v regiji.

 

Spletna stran: https://interreg-euro-med.eu/en/  

Sledite nam na družbenih omrežjih:

Facebook: https://www.facebook.com/streetsforcitizensproject  

Ta projekt podpira program Interreg Euro-MED s sofinanciranjem Evropskega sklada za regionalni razvoj.