Smrt nastopi zelo nepredvidljivo in nenadoma, ne glede na uro dneva, zato smo dosegljivi 24 ur na dan na telefonu 02 780 03 00.

Zavedamo se, da izguba bližnjega prinaša bolečo spremembo v življenje. Naše poslanstvo je, da vam pomagamo skozi ta težek čas: izpeljemo priprave, uredimo vse potrebne formalnosti, vodimo pogrebno slovesnost in v celoti poskrbimo za vse, kar je potrebno za dostojanstveno slovo od pokojnika na zadnji poti. Ob strani vam stojimo z nasveti, s pomočjo in z zanesljivo ter kakovostno izvedbo.

Nekaj napotkov, kaj lahko, oziroma morate narediti:

1. Pokličite zdravnika oz. mrliškega preglednika.

2. Če smrt nastopi izven bolnišnice - npr. doma, pokličite pogrebno podjetje, ki bo opravilo prevoz preminule osebe in vam pomagalo organizirati pogreb.

3. Oglasite se v pogrebnem podjetju, v času njihovih delovnih ur, da se dogovorite glede pogreba in groba.

4. Pripravite poslovilno pogrebno slovesnost.

5. Obvestite predstavnika verske skupnosti.

Bolj podrobni napotki:

Ko nastopi smrt na domu

V primeru smrti na domu mora pokojnika pregledati zdravnik - mrliški preglednik. Zato morajo svojci o smrti obvestiti pristojno mrliško pregledno službo oz. zdravnika, ki na našem območju opravlja mrliško pregledno službo.

Zdravstveni dom Ptuj: 02 787 15 00.

Mrliški preglednik mora opraviti pregled takoj, ko izve za smrt, in sicer v gosto naseljenih stavbah najpozneje v 12-tih, drugje najpozneje v 24-tih urah. Po opravljenem pregledu mrliški preglednik izda potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (Potrdilo o smrti in Poročilo o vzroku smrti).

Po izdaji tega potrdila se obrnite na pogrebno službo Javne službe Ptuj d.o.o. (02 780 03 00), ki bo opravilo prevoz pokojnika do mesta, kjer se hrani do upepelitve ali do pogreba (oziroma v UKC Maribor, v kolikor je mrliški preglednik odredil obdukcijo).

Med čakanjem na prevoz pokojnika lahko svojci pokojnika preoblečejo, lahko pa to kasneje opravi pogrebna služba. Zato je potrebno pripraviti obleko.

Odvoz pokojnika s kraja smrti je dovoljen po izdaji Potrdila o smrti in Poročila o vzroku smrti.

Ko nastopi smrt v bolnišnici ali domu starejših občanov

V primeru, da nastopi smrt v bolnišnici ali v domu starejših občanov, svojci prejmejo obvestilo o smrti, v katerem je tudi navedeno, kje se pokojnik nahaja. Ob prejemu tega obvestila se obrnite na pogrebno službo Javne službe Ptuj d.o.o., da izveste, kako ukrepati naprej. Opravili bomo prevoz pokojnika ter se z vami dogovorili o načinu in času poslovitve od pokojnika ter o vseh podrobnosti glede pogreba.

Svojci morajo v domu starejših občanov oziroma v bolnišnici prevzeti pokojnikove osebne stvari.

Potrebna dokumentacija

Za pogrebno podjetje pripravite naslednje:

  • osebni dokument pokojnika (osebna izkaznica ali potni list ali vozniško dovoljenje),
  • potrdilo o opravljenem mrliškem pregledu (kadar smrt nastopi doma oz. izven bolnišnice),
  • fotografijo pokojnika,
  • obleko za pokojnega.

Pokop oziroma upepelitev

Pokop oziroma upepelitev se opravi po preteku najmanj 36 ur od nastopa smrti na podlagi listine o prijavi smrti. Upepelitev se opravi po preveritvi dejanskega nastopa smrti, ki jo opravi pooblaščena oseba po predpisih mrliško pregledne službe.

Dobro je vedeti

- Stranka – naročnik mora pri sprejemu vedeti, ali je za umrlega bila odrejena obdukcija.

- Svojci naj se predhodno dogovorijo o vrsti pokopa (klasični s krsto, žarni).

- Dokler ni Potrdila o smrti in Poročila o vzroku smrti, ni možen odvoz pokojnika.

- Pred postavitvijo spomenika si je potrebno pridobiti soglasje.

Kontakti

Dežurna pogrebna služba
(02) 780 03 00

Boštjan Prosenjak, vodja dejavnosti
(02) 780 03 00
bostjan.prosenjak@jsp.si

Cvetličarna Anja
031 451 540

Delovni čas

Odprtje vežic
Vsak dan: 8:00 - 20:00

Sprejemna pisarna, informacije
Sprejem strank: od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro. 

Sanitarije

Sanitarije so za obiskovalce odprte vsak dan med 7. in 20. uro. Ob nedeljah in praznikih so zaprte.