Kaj lahko občani oddajo med stekleno embalažo?
Steklenice od pijač, živil, kozmetike, zdravil, kozarci od vloženih živil, druga steklena embalaža….Na ekološke otoke je prepovedano odlagati druge vrste odpadkov!

Mestna občina Ptuj

Občani Mestne občine Ptuj imajo na 78 lokacijah možnost oddati ločeno zbrano odpadno embalažo iz stekla (STEKLENA EMBALAŽA).

Natisni

 

Občina Dornava

Občani Občine Dornava imajo na 13 lokacijah možnost oddati ločeno zbrano odpadno embalažo iz stekla (STEKLENA EMBALAŽA).

Natisni