S 1.1.2021 se ukinjajo ekološki otoki za odpadno stekleno embalažo. Odvoz odpadne steklene embalaže se izvaja po sistemu "od vrat do vrat". Se pa v Mestni občini Ptuj izvaja zbiranje odpadnih jedilnih olj in odpadne elektronske opreme v posebnih zabojnikih.

Mestna občina Ptuj

Seznam lokacij zabojnikov za odpadna jedilna olja:

Natisni

Seznam lokacij zabojnikov za odpadno elektronsko opremo:

Prevzemna mesta (zeos.si)

Občina Dornava

Občani Občine Dornava imajo na 13 lokacijah možnost oddati ločeno zbrano odpadno embalažo iz stekla (STEKLENA EMBALAŽA).Kaj lahko občani oddajo med stekleno embalažo?
Steklenice od pijač, živil, kozmetike, zdravil, kozarci od vloženih živil, druga steklena embalaža….Na ekološke otoke je prepovedano odlagati druge vrste odpadkov!

Natisni