Upravljanje večstanovanjskih stavb

Družba se je leta 2014 na pobudo občank in občanov Mestne občine Ptuj, ki so si zaželeli sprememb, vzpostavila sistem upravljanja večstanovanjskih, poslovno-stanovanjskih in poslovnih stavb. Danes upravljamo z večstanovanjskimi stavbami, poslovno-stanovanjskimi stavbami, poslovnimi in garažnimi stavbami ter s trgovskim centrom. 

Stremimo h kakovosti, strokovnosti in zadovoljstvu strank s storitvami upravljanja. Dober upravnik je tisti, ki je strokoven na pravnem, ekonomskem in tehničnem področju in vseh področjih, ki so povezani z upravljanjem. Naše prednosti so:

- učinkovito zastopanje etažnih lastnikov,

- zagotavljanje transparentnosti pri obračunih in delitvah stroškov (stalen vpogled preko spleta),

- stalen vpogled v sredstva rezervnega sklada (zakonsko določen sklad) in možnost vzpostavitve posebnih skladov (vzporedni skladi za vzdrževanje stavbe),

- izvedbo letnega zbora etažnih lastnikov, pripravo načrta vzdrževanja stavb, pripravo pogodbo o medsebojnih razmerjih in letnega poročila, 

- strokovnost pri izvajanju gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,

- 24-urni servis in dežurno službo.

Naše vodilo je, da delo upravnika ni zgolj sklop najnujnejših opravil, ki jih narekuje zakonodaja, temveč projektno vodenje in upravljanje stavb, s katerim bi lahko lastnikom v večstanovanjski stavbi prihranili veliko denarja.

 

 

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..