Družba Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o. je bila vpisana v sodni register dne 26.11.2008. Družbo je ustanovila Mestna občina Ptuj z namenom vzpostavitve transparentnega ter kakovostnejšega in učinkovitejšega načina izvajanja njenih javnih nalog.

Osnovni namen delovanja družbe je predvsem izvajanje lokalnih gospodarskih javnih služb:

 • zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
 • obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
 • odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
 • urejanje in čiščenje javnih površin,
 • vzdrževanje občinskih javnih cest,
 • pomoč, oskrba in namestitev zapuščenih živali v zavetišču,
 • distribucija toplote,
 • urejanje in vzdrževanje javnih tržnih prostorov,
 • urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč in odvoz nepravilno parkiranih vozil,
 • upravljanje s pokopališči, urejanje in vzdrževanje pokopališč in pogrebne storitve.

Družba pa je ustanovljena tudi za:

 • dejavnost upravljanja in vzdrževanja stanovanj in poslovnih prostorov ter drugih objektov v javni rabi,
 • dejavnost razširjanja programskih vsebin,
 • spodbujanje razvoja turizma in
 • druge dejavnosti javnega in tržnega značaja.

Ustanoviteljske pravice izvršuje ustanoviteljica na skupščini in preko nadzornega sveta podjetja.

Organi družbe so:

 • skupščina,
 • nadzorni svet in
 • direktor.

Nadzorni svet sestavljajo predstavnik občinske uprave ustanoviteljice, predstavnik mestnega sveta ustanoviteljice in predstavnik zaposlenih v podjetju. Sestava nadzornega sveta:

 • Mag. Sonja Žibrat, predsednica
 • Franjo Rozman, namestnik predsednice
 • Andrej Čuš
 • Alen Jevtović
 • Ervin Vidovič
 • Irena Marčič

Izjava o upravljanju družbe (.pdf)

 

Letna poročila

Letno poročilo 2020

Letno poročilo 2021

Letno poročilo 2022

Osebna izkaznica podjetja

Firma:
Javne službe Ptuj, podjetje za izvajanje gospodarskih javnih služb in drugih dejavnosti, d.o.o.

Skrajšana firma:
Javne službe Ptuj d.o.o.

Sedež:
Ulica heroja Lacka 3, 2250 Ptuj

Matična številka:
3441890000

Identifikacijska št. za DDV:
SI92851525

Transakcijska računa:
IBAN SI56 3300 0000 2978 861
IBAN SI56 3300 0000 3671 732  

Poslovni čas:
pon, tor, čet:  8:00 - 15:00
sre: 8:00 - 17:00
pet: 8:00 - 13:00

Telefon:
+386 2 620 73 42

E-pošta:
info@jsp.si  

Odgovorna oseba:
Mag. Alen Hodnik, direktor

Datum vpisa v sodni register:
26.11.2008

Logotip:
.png
.png črno-bel
.ai
.cdr