IZJAVA O DRUŽBENI ODGOVORNOSTI

Družbena odgovornost je ena izmed temeljnih vrednot Javnih služb Ptuj. Kaže se v odnosu do narave in okolja, do uporabnikov naših storitev, naših zaposlenih in poslovnih partnerjev. Osnovni namen družbeno odgovornega delovanja podjetja Javne službe Ptuj je prispevati k reševanju okoljskih in družbenih problemov, ustvarjati trajnostno družbo in izboljšati kakovost bivanja vseh prebivalcev. 

Družbena odgovornost do zaposlenih se izraža z motiviranjem, izobraževanjem, s skrbjo za izboljševanje delovnih pogojev, z notranjim komuniciranjem in dodatnim pokojninskim zavarovanjem zaposlenih. 

Že sedaj izvajamo veliko družbeno odgovornih projektov, kot partner pomagamo izvajati te drugim, poskušamo olajšati življenje posameznim ranljivim družbenim skupinam, infrastrukturno pomagamo pri izvajanju večine javnih dogodkov v mestu, ipd. V tem smo dobri in želimo si, da bi bili še boljši. Predvsem tisti, ki so z nami že sodelovali ali potrebovali našo pomoč, nam vračajo zelo pozitivne odzive in so za te hvaležni. Tako smo cilje in poslanstvo na nek način že dosegli, želimo pa si jih še nadgraditi. O družbeni odgovornosti in uspešnosti podjetja pričajo številni prejeti certifikati in družbeno odgovorni projekti, ki smo jih izvedli v preteklih letih. 

Leta 2018 smo pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki predstavlja družbeno odgovoren princip upravljanja in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji. Certifikat zagotavlja kratkoročne in dolgoročne pozitivne učinke usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. 

Po pridobitvi certifikata bonitetne odličnosti AAA v letu 2019, smo s strani Prve bonitetne agencije d.o.o. prejeli certifikat finančne zanesljivosti gospodarskega subjekta. Prejem certifikatov potrjuje stabilnost in uspešnost poslovanja ter je zaveza h kakovosti tudi vnaprej.

Prizadevamo si za zmanjševanje količine odpadkov in ogljičnega odtisa, za ohranjanje naravnih virov, za čisto in zdravo okolje. Zato smo med prvimi v Sloveniji podpisali zavezo certifikata Voda iz pipe, ki ga izdaja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica komunalnega gospodarstva. S pridobljenim certifikatom želimo biti vzor lokalnemu okolju pri zmanjšanju uporabe plastenk z vodo in podati jasno sporočilo, da je pitna voda iz pipe najboljša izbira. 

Z željo po zmanjšanju količine odpadne embalaže smo se pridružili projektu Ministrstva za okolje in prostor »Imam svojo vrečko«, katerega namen je večkratna uporaba lahkih plastičnih nosilnih vrečk in postopno zmanjševanje potrošnje le-teh. Enaka je tudi vizija našega podjetja, zato smo vsem gospodinjstvom na območju Mestne občine Ptuj podarili bombažno nakupovalno vrečko, ki je namenjena večkratni uporabi in prispeva k bolj zdravemu in čistemu okolju.

Družbena odgovornost Javnih služb Ptuj se kaže tudi v posluhu do pobud lokalnega okolja. Tako je v septembru 2019 zaživel projekt Šoferko, s katerim Javne službe Ptuj skupaj z Mestno občino Ptuj in ZŠAM starejšim občanom MO Ptuj omogočamo brezplačen prevoz z električnim avtomobilom. V zimski sezoni zagotavljamo brezplačno storitev strojnega pluženja za starejše in invalidne osebe, ki sami ne zmorejo očistiti večjih količin snega.

V letu 2020 smo se, kot ves svet, soočili z izzivom epidemije koronavirusa, ki je dodobra pretresel gospodarstvo in celotno družbo. Kljub temu smo zagotavljali nemoteno izvajanje dejavnosti, ki so pomembne za vsakdanje življenje. 15. julija 2020 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel komunalne delavce iz vse Slovenije, ki so s svojim požrtvovalnim delom kljub omejitvam v času pandemije skrbeli, da življenje ni popolnoma obstalo. Med udeleženci podelitve priznanja Jabolko navdiha sta bila tudi dva komunalna delavca iz Javnih služb Ptuj. Oba predstavljata celoten kolektiv Javnih služb Ptuj, ki je v času kriznih razmer zaradi epidemije novega koronavirusa skrbel za nemoteno delovanje gospodarskih javnih služb in za urejeno ter čisto okolje.

Menimo, da smo na pravi (družbeno odgovorni) poti, zato se s ponosom podajamo na iskanje novih priložnosti in projektov, ki bodo pustile sledi v širšem okolju in pripomogle h kakovostnejšemu bivanju.