Osmrtnice

Hočevar Mira
Žumer Avgust
Domajnko Julija
Čeh Janez
Lah Ivan
Emeršič Angela
Toš Ljubo
Kostanjevec Emilija
Meško Ivan
Sušanj Zdravko
Vrhovšek Ignac
Korošec Marija
Vodnik Martin
Krajnc Vinko
Majcen Maks
Majdič Aleksander
Letonja Srečko
Šauperl Branko
Lorenčič Ivan
Kamenšek Albin
Lah Marijana
Vidovič Terezija
Podbreznik Andrej
Podplatnik Ivan
Vučinić Bodin
Vidovič Janez
Kralj Ana
Fridauer Ljuba
Jevtović Milojica