Lah Marijana
Vidovič Terezija
Podbreznik Andrej
Podplatnik Ivan
Vučinić Bodin
Vidovič Janez
Kralj Ana
Fridauer Ljuba
Jevtović Milojica
Tasner Vladimir
Horvat Janez
Bašica Tomislav
Muhič Franc
Bezjak Marija
Zorec Alojz
Kokol Karel
Bien Nikolaj
Kolarič Olga
Šprah Aleš
Forstnarič Janez
Tomašič Emil
Kosenburger Franc
Bizjak Boris
Cestnik Silva
Tement Ida
Murko Ivana
Prosenjak Ana
Zorko Janez
Terbuc Alojz
Purg Anton
Jurše Elizabeta
Rogina Janez
Zelenko Marija
Magdič Jože
Marjan Černivec
Erjavec Frančiška
Marinič Marija
Fradl Štefan
Florjančič Romana
Valenčič Irena
Galun Jožef
Matič Marko
Šmigoc Branko
Šmigoc Neža
Magdič Franc
Bauman Vladimir
Tamara Slatič
Ducman Nada
Jurgec Henrik
Kosi Matilda
Ambrož Janez
Vedernjak Elizabeta
Voglar Franc
  • 1