Osmrtnice

Bernhard Miroslav
Potočnik Angela
Lugarič Emiljia
Žalar Marjan
Kukovec Anton
Gaiser Avgust
Kopitar Manica
Ketiš Branko
Tement Franc
Ploj Denis
Breznik Jožef
Štrafela Ana
Cegnar Kazimir
Gabrovec Branko
Cafuta Ludvik
Šenkiš Stanislav
Tašner Dragica
Rodvajn Silva
Repič Nada
Kranjc Elizabeta
Perko Jožef
Širec Janez
Toplak Marija
Veršič Franc
Bezjak Jožica
Anžel Marija
Merc Ana
Zajšek Franc
Anica Majcen
Vrabič Andrej
Šenkiš Ivan
Skaza Alojzija
Hočevar Mira
Žumer Avgust
Domajnko Julija
Čeh Janez
Lah Ivan
Emeršič Angela
Toš Ljubo