Dejavnost upravljanja tržnih površin pri Javnih službah Ptuj vključuje oddajanje tržnih površin v najem, njihovo urejanje, vzdrževanje in čiščenje. Ponudba zajema še oddajanje kovinskih ter lesenih stojnic in prodajnih hiš v najem.

Prizadevamo si, da s kvalitetnim opravljanjem storitev mestni tržnici ter drugih lokacijah, kljub naraščajoči konkurenci trgovskih centrov, oddamo čim več razpoložljivih prodajnih prostorov, ki jih tehnološko in funkcionalno prilagajamo zahtevam ter željam najemnikov.

Na tržnici se trgovanje opravlja v skladu z določili Tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom. Tržni red določa tudi pravice in dolžnosti upravljavca tržnic in prodajalcev. Trguje se na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki, po obsegu in pomenu za preskrbo prebivalcev pa so najpomembnejši kmetijski pridelki. Ponudba je pestra in odvisna od vremenskih pogojev, kakovost pridelkov in drugega blaga pa nadzorujejo pristojni inšpektorati ministrstev Republike Slovenije.

TRADICIONALNI PTUJSKI SEJMI V LETU 2024

Jurijev sejem 23.4.2024

Ožbaltov sejem 5.8.2024

Katarinin sejem 25.11.2024

PROJEKTI

- LAS, prodaja proizvodov slovenskih kmetij

- Kratke dobavne verige lokalno pridelane hrane v Spodnjem Podravju

- Domače je super

Letni obratovalni čas
1.4. - 31.10.

Ponedeljek - petek: 06:00 - 18:00
Sobota: 06:00 - 12:00

Zimski obratovalni čas
1.11. - 31.3.

Ponedeljek - petek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 12:00

Kontakti

Aleksander Slanič
031 527 671
aleks.slanic@jsp.si