Dejavnost upravljanja tržnih površin pri Javnih službah Ptuj vključuje oddajanje tržnih površin v najem, njihovo urejanje, vzdrževanje in čiščenje. Ponudba zajema še oddajanje kovinskih ter lesenih stojnic in prodajnih hiš v najem.

Prizadevamo si, da s kvalitetnim opravljanjem storitev mestni tržnici ter drugih lokacijah, kljub naraščajoči konkurenci trgovskih centrov, oddamo čim več razpoložljivih prodajnih prostorov, ki jih tehnološko in funkcionalno prilagajamo zahtevam ter željam najemnikov.

Na tržnici se trgovanje opravlja v skladu z določili Tržnega reda in drugimi predpisi, ki urejajo trgovanje s kmetijskim in drugim blagom. Tržni red določa tudi pravice in dolžnosti upravljavca tržnic in prodajalcev. Trguje se na drobno z živilskimi in neživilskimi izdelki, po obsegu in pomenu za preskrbo prebivalcev pa so najpomembnejši kmetijski pridelki. Ponudba je pestra in odvisna od vremenskih pogojev, kakovost pridelkov in drugega blaga pa nadzorujejo pristojni inšpektorati ministrstev Republike Slovenije.

TRADICIONALNI PTUJSKI SEJMI V LETU 2022

Sejmi bodo v letu 2022 izvedeni, v kolikor bodo epidemiološke razmere to dopuščale.

Jurijev sejem 23.4.2022

Ožbaltov sejem 5.8.2022

Katarinin sejem 25.11.2022

 

Letni obratovalni čas
1.4. - 31.10.

Ponedeljek - petek: 06:00 - 18:00
Sobota: 06:00 - 12:00

Zimski obratovalni čas
1.11. - 31.3.

Ponedeljek - petek: 08:00 - 16:00
Sobota: 08:00 - 12:00

Kontakti

Aleksander Slanič
031 527 671
aleks.slanic@jsp.si