Odlaganje odpadnih olj

V družbi Javne službe Ptuj si prizadevamo za osveščanje občanov o pravilnem in doslednem ločevanju odpadkov ter o skrbi za čisto in zdravo okolje. Pozitivni rezultati se že kažejo, je pa pred nami še en izziv - izločanje odpadnih jedilnih olj iz okolja. Odpadna jedilna olja in maščobe namreč gospodinjstva večinoma odlagajo v odtok ter s tem povzročajo ogromno okoljsko in gmotno škodo.  Ko se jedilna olja, maščobe in masti zlivajo v umivalnike, odtoke ali stranišča, se v ceveh ustvarijo blokade, ki lahko postopoma omejijo pretok odpadne vode iz gospodinjstva in povzročijo zamašitev kanalizacijskih cevi. Hkrati se pojavijo težave pri procesu čiščenja na biološki čistilni napravi in možnost zatekanja komunalnih odplak.

Zato smo se v družbi Javne službe Ptuj odločili postaviti zabojnike za ločeno zbiranje odpadnih jedilnih olj. Zabojniki so postavljeni na območju Mestne občine Ptuj, in sicer: pri OŠ Ljudski vrt, pri OŠ Grajena, pri trgovini Spar-Rabelčja vas, pri OŠ dr. Ljudevita Pivka, pri Eko otoku na Dravski ulici, pri OŠ Breg, pri Qlandiji. Vanje lahko prebivalci Mestne občine Ptuj oddajo odpadno jedilno olje le v dobro zaprtih plastenkah.

KAKO ODDATI ODPADNO JEDILNO OLJE V ZBIRALNIK

Na Mestni blagajni Javnih služb Ptuj, Ul. heroja Lacka 3, lahko prevzamete ETIKETE za identifikacijo vašega odjemnega mesta. Odpadno olje doma zbiramo v plastični posodi (plastenki za Fruc, Radensko, ipd.). Na plastenko z odpadnim oljem nalepimo etiketo, plastenko dobro zapremo in jo oddamo v zbiralnik. Pomembno je, da odpadnega jedilnega olja ne zlivamo v posodo. Prav tako je prepovedano odlaganje polnih plastenk ob posodi.

POMEMBNO:

Z zbiranjem odpadnega jedilnega olja si lahko znižate stroške na položnici za odpadke. Na podlagi zbranih količin pravilno oddanih plastenk (v zaprti plastenki, opremljeni z nalepko odjemnega mesta), lahko obračunamo dobropis za posamezno odjemno mesto, in sicer v višini 0,20 EUR/liter.