Uporabnik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki lahko v zbirnem centru letno brez dodatnega plačila odda do 0,5 m³ (oz. količino ene avto prikolice) ločeno zbranih frakcij, gradbenih odpadkov, BIO odpadkov in nevarnih odpadkov.  Prav tako brezplačno sprejemamo do 8 avtomobilskih gum, kovine ter velike gospodinjske aparate. Če količine presegajo prej navedene, se poravnajo v skladu s cenikom.  POMEMBNO: V količino 0,5 m3 se ne šteje pripeljani papir in karton, mešana embalaža in embalažno steklo (steklenice). Prav tako se med 0,5 m³ ne štejejo nevarni odpadki, pesticidi in pripeljani azbest, ki ga mora uporabnik pripeljati na paleti, zavito v folijo. Količino azbesta uporabnik plača posebej, v skladu s cenikom izvajalca javne službe.

V zbirnem centru lahko prepustite odpadke vsi, ki imate status uporabnika iz gospodinjstev, kar dokazujete z zadnjim potrdilom (položnico) o plačilu storitve. Manjši pravni subjekti, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, oddajo odpadkov plačajo v skladu s cenikom.

POMEMBNO: Z letom 2021 ni več možno brezplačno oddajanje odpadkov v CERO Gajke za uporabnike Čistega mesta Ptuj, temveč v vam najbližji ZC glede na odpiralni čas in lokacijo. Seznam lokacij Čistega mesta Ptuj.

Odpadke lahko v zbirni center CERO Gajke prepustijo samo uporabniki storitev ravnanja z odpadki Javnih služb Ptuj (občani Mestne občine Ptuj in občine Dornava), pod naslednjimi pogoji: 

- ob predložitvi položnice za ravnanje z odpadki izvajalca Javne službe Ptuj, ki ni starejša od treh mesecev,

- ob predložitvi osebnega dokumenta.

 

Odpadke lahko pripeljete v zbirni center znotraj delovnega časa:

Poletni delovni čas (od 1. aprila do 31. oktobra)

Od ponedeljka do petka:  8:00 - 18:00
Ob sobotah:  8:00 - 14:00

Zimski delovni čas (od 1. novembra do 31. marca)

Od ponedeljka do petka:  8:00 - 16:00
Ob sobotah:  8:00 - 14:00

Odlaganje odpadkov izven obratovalnega časa zbirnega centra je prepovedano!

V zbirni center lahko oddate:

- papir, karton, lepenke, papirno in kartonsko embalažo vseh oblik in velikosti,
- plastično, sestavljeno in mešano embalažo, embalažni stiropor,
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
- odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
- stekleno embalažo,
- embalažo iz tekstila,
- embalažo, ki vsebuje ostanek nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,
- kovinsko embalažo,
- izrabljene gume,
- steklo,
- zeleni vrtni odpad (odrez dreves in grmičevja, pokošena trava),
- topila, kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticide,
- fluorescentne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro,
- zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike,
- jedilno olje in maščobe,
- barvila, tiskarske barve, črnila, lepila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- čistila, detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- zdravila,
- baterije in akumulatorje,
- odpadno električno in elektronsko opremo,
- plastiko,
- kosovne odpadke,
- zemljo, kamenje, gradbene odpadke (opeko, beton, ploščice, keramiko),
- manjše količine odpadkov, ki vsebujejo trdno vezan azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in s plačilom stroškov končne oskrbe po veljavnem ceniku izvajalca.

Natisni

 

Kontakt

Dežurna številka: 041 676 616

 

 

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..