Uporabnik storitev ravnanja s komunalnimi odpadki lahko v zbirnem centru letno brez dodatnega plačila odda do 0,5 m³ ločeno zbranih frakcij, gradbenih odpadkov, BIO odpadkov in nevarnih odpadkov.  Prav tako brezplačno sprejemamo do 8 avtomobilskih gum, kovine ter velike gospodinjske aparate. Če količine presegajo prej navedene, se poravnajo v skladu s cenikom.  POMEMBNO:V količino 0,5 m3 se ne šteje pripeljani papir in karton, mešana embalaža in embalažno steklo (steklenice). Prav tako se med 0,5 m³ ne štejejo nevarni odpadki, OEEO oprema, pesticidi in pripeljani azbest, ki ga mora uporabnik pripeljati na paleti, zavito v folijo. Količino azbesta uporabnik plača posebej, v skladu s cenikom izvajalca javne službe.

ODDAJA ODPADKOV V ZBIRNI CENTER

V zbirnem centru je mogoča brezplačna oddaja določenih vrst komunalnih odpadkov mogoča samo s predložitvijo položnice ali drugega dokazila o vključenosti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Ptuj ali občine Dornava. V nasprotnem primeru se oddaja odpadkov zaračuna v skladu s cenikom. Manjši pravni subjekti, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, oddajo odpadkov plačajo v skladu s cenikom.

Od leta 2021 ni več možno brezplačno oddajanje odpadkov v CERO Gajke za uporabnike Čistega mesta Ptuj, temveč v vam najbližji ZC glede na odpiralni čas in lokacijo. Seznam lokacij Čistega mesta Ptuj. 

 

DELOVNI ČAS

OBVESTILO

Obveščamo, da bosta zaradi praznika v ponedeljek, 14. 8., in v torek, 15. 8. 2023, zaprta Zbirni center CERO Gajke in Center ponovne rabe. Prosimo za razumevanje.

Odpadke lahko pripeljete v zbirni center znotraj delovnega časa:

Poletni delovni čas (od 1. aprila do 31. oktobra)

Od ponedeljka do petka:  8:00 - 18:00
Ob sobotah:  8:00 - 14:00

Zimski delovni čas (od 1. novembra do 31. marca)

Od ponedeljka do petka:  8:00 - 16:00
Ob sobotah:  8:00 - 14:00

Odlaganje odpadkov izven obratovalnega časa zbirnega centra je prepovedano!

V zbirni center lahko oddate:

- papir, karton, lepenke, papirno in kartonsko embalažo vseh oblik in velikosti,
- plastično, sestavljeno in mešano embalažo, embalažni stiropor,
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
- odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
- stekleno embalažo,
- embalažo iz tekstila,
- embalažo, ki vsebuje ostanek nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,
- kovinsko embalažo,
- izrabljene gume,
- steklo,
- zeleni vrtni odpad (odrez dreves in grmičevja, pokošena trava),
- topila, kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticide,
- fluorescentne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro,
- zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike,
- jedilno olje in maščobe,
- barvila, tiskarske barve, črnila, lepila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- čistila, detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- zdravila,
- baterije in akumulatorje,
- odpadno električno in elektronsko opremo,
- plastiko,
- kosovne odpadke,
- zemljo, kamenje, gradbene odpadke (opeko, beton, ploščice, keramiko),
- manjše količine odpadkov, ki vsebujejo trdno vezan azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in s plačilom stroškov končne oskrbe po veljavnem ceniku izvajalca.

Natisni

 

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..