Drsališče na ptujski mestni tržnici

Letos smo se kljub negotovim razmeram odločili, da občanom in obiskovalcem, predvsem pa najmlajšim, omogočimo pravo decembrsko vzdušje in na mestno tržnico postavimo drsališče s pravim ledom. Drsališče smo otvorili 6.12. in bo zaradi izjemnega zanimanja odprto še do konca zimskih počitnic (5. 3. 2022). Vabljeni.

 

Osnovne informacije o drsališču

- Velikost 420 m2, 14 x 30m,

- izposoja drsalk 2 EUR (z DDV), drsanje brezplačno,

- obratovalni čas: vse dni v tednu od 12. do 20. ure,

- za vstop na drsališče potrebno izpolnjevanje PCT pogoja.

Pravila obnašanja na drsališču:

- Uporaba drsališča je na lastno odgovornost. 

- Uporabnikom ledene ploskve je rekreacijsko drsanje dovoljeno le v obratovalnem času drsališča (vsak dan med 12. in 20. uro).

- Preobuvanje je dovoljeno samo na prostoru za preobuvanje (zelena preproga).

- Do drsališča stopamo po podlogi in ne po asfaltu.

- Z izposojenimi drsalkami ravnamo skrbno in odgovorno (v primeru namernega uničevanja lahko izposojevalec zaračuna škodo).

- Osebe mlajše od 15 let morajo imeti spremstvo polnoletne osebe ob drsališču.

- Vnos hrane in pijače na drsališče je prepovedan.

- Uporaba in vnos hokejskih palic, pakov in drugih predmetov je prepovedana.  

- Prosto drsanje se izvaja v smeri urinega kazalca, do drugih drsalcev se vedemo spoštljivo in odgovorno.

- Prepovedano je prerivanje in potiskanje drugih oseb na drsališču.

- Prepovedano je pretirano hitro drsanje in drsanje v kačah ali verigah.

- Prepovedano je kajenje na ledeni ploskvi.

- Alkoholiziranim osebam je vstop na ledeno ploskev prepovedan.

- Priporočena je uporaba zaščitne čelade in rokavic.

- Med čiščenjem in pripravo ledene ploskve je zadrževanje na ledeni ploskvi prepovedano.

- V primeru neupoštevanja pravil lahko upravljavec od vas zahteva, da drsališče nemudoma zapustite. 

- Potrebno je upoštevati navodila upravljavca drsališča.

Obratovanje drsališča omogočajo tudi sponzorji in donatorji:

Schloffler in Drevenšek d.o.o., Surovina d.o.o., TISO servis d.o.o., Hermes GP d.o.o., BTO Zelenik d.o.o., Avtohiša Terbuc d.o.o., GTS d.o.o., VARGAS-AL, Zerox d.o.o., OPSEN d.o.o., BM ASFALT d.o.o., Avtocenter Ormož d.o.o., DAR d.o.o., Zavarovalnica Triglav. 

                      

                                                          

      

Obratovalni čas

Vsak dan od 12. do 20. ure.