Drsališče na ptujski mestni tržnici

Vabljeni na drsališče v prazničnem mestu ter na spremljevalni program. Naj vas prevzame praznično vzdušje!

 

Osnovne informacije o drsališču

- Velikost 420 m2, 14 x 30m,

- izposoja drsalk 2 EUR (z DDV), drsanje brezplačno,

- obratovalni čas: od ponedeljka do petka od 15. do 20. ure, v soboto in nedeljo od 10. do 20. ure. V času počitnic vse dni od 10. do 20. ure.

Vrtiljak

cena vožnje na vrtiljaku: 2 EUR (z DDV),

- obratovalni čas je enak obratovalnemu času na drsališču.

Pravila obnašanja na drsališču:

- Uporaba drsališča je na lastno odgovornost. 

- Uporabnikom ledene ploskve je rekreacijsko drsanje dovoljeno le v obratovalnem času drsališča (vsak dan med 15. in 20. uro).

- Preobuvanje je dovoljeno samo na prostoru za preobuvanje (zelena preproga).

- Do drsališča stopamo po podlogi in ne po asfaltu.

- Z izposojenimi drsalkami ravnamo skrbno in odgovorno (v primeru namernega uničevanja lahko izposojevalec zaračuna škodo).

- Osebe mlajše od 15 let morajo imeti spremstvo polnoletne osebe ob drsališču.

- Vnos hrane in pijače na drsališče je prepovedan.

- Uporaba in vnos hokejskih palic, pakov in drugih predmetov je prepovedana.  

- Prosto drsanje se izvaja v smeri urinega kazalca, do drugih drsalcev se vedemo spoštljivo in odgovorno.

- Prepovedano je prerivanje in potiskanje drugih oseb na drsališču.

- Prepovedano je pretirano hitro drsanje in drsanje v kačah ali verigah.

- Prepovedano je kajenje na ledeni ploskvi.

- Alkoholiziranim osebam je vstop na ledeno ploskev prepovedan.

- Priporočena je uporaba zaščitne čelade in rokavic.

- Med čiščenjem in pripravo ledene ploskve je zadrževanje na ledeni ploskvi prepovedano.

- V primeru neupoštevanja pravil lahko upravljavec od vas zahteva, da drsališče nemudoma zapustite. 

- Potrebno je upoštevati navodila upravljavca drsališča.

Obratovanje drsališča omogočajo tudi sponzorji in donatorji:

Cestno podjetje Ptuj d.d., TISO servis d.o.o., Opsen d.o.o., Demetal d.o.o., Zavarovalnica Triglav d.d., Tames d.o.o., Vulkanizerstvo Kolarič Slavica s.p., Schloffer in Drevenšek d.o.o., Komteks d.o.o., Mikrofonija d.o.o., EKO PLUS d.o.o., Štajerska hiša kulinarike d.o.o., Partikless d.o.o., OE-Eko d.o.o.