Cenik ravnanja z odpadki v Občini Dornava

Javne službe Ptuj - Ravnanje z odpadki EUR/kg ddv 9,5% z ddv
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
0,1447
0,0137
0,1584
1.1 Izvajanje storitev
0,1447
0,0137
0,1584
1.2 Javna infrastruktura
0,0000
0,0000
0,0000
2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
0,0820
0,0078
0,0898
2.1 Izvajanje storitev
0,0820
0,0078
0,0898
2.2 Javna infrastruktura
0,0000
0,0000
0,0000
3. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
0,1193
0,0113
0,1306
3.1 Izvajanje storitev
0,1193
0,0113
0,1306
3.2 Javna infrastruktura
0,0000
0,0000
0,0000
4. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
0,0907
0,0086
0,0993
4.1 Izvajanje storitev
0,0907
0,0086
0,0993
4.2 Javna infrastruktura
0,0000
0,0000
0,0000

Preračun porazdelitev količin opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabniki v občini Dornava (januar 2020, februar 2020, marec 2020, april 2020, maj 2020, junij 2020, julij 2020, avgust 2020, september 2020).

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 87/2012 in 109/2012).

Cene se uporabljajo od 1.6.2020 naprej, oz. po potrditvi Elaborta o oblikovanje cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.

CENIK STORITEV

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..