Sprememba pri oddaji odpadkov na ZC Gajke

S 1.1.2022 uvajamo spremembo pri oddaji odpadkov na zbirnem centru CERO Gajke, in sicer bo brezplačna oddaja določenih vrst komunalnih odpadkov mogoča samo s predložitvijo položnice ali drugega dokazila o vključenosti v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Ptuj. V nasprotnem primeru se oddaja odpadkov zaračuna v skladu s cenikom.

Zapeljivec zaključil sezono voženj

Obveščamo, da je električno vozilo Zapeljivec zaključilo z opravljanjem voženj v tej sezoni. Ponovno obratovanje je predvideno maja naslednje leto.

Sprememba pri odvozu komunalnih odpadkov

Obveščamo, da se bo odvoz nekaterih vrst odpadkov izvajal v popoldanskem času na dan predvidenega odvoza. Občane prosimo, da posode na dan odvoza pustijo na prevzemnem mestu do večernih ur, predvidoma do 22:00 ure. Prosimo za razumevanje.

Zaprtje Ptujskega škrnicla na mestni tržnici

6. 9. 2021 je svoja vrata zaprl Ptujski škrnicl 2 na mestni tržnici. Butična trgovinica je oživljala prostor mestne tržnice od maja 2020, s svojo ponudbo lokalnih domačih pridelkov in izdelkov je dopolnjevala ponudbo branjevk. Namenjena je bila prebivalcem mesta Ptuj in obiskovalcem tržnice, bazirala pa je predvsem na ponudbi za turistične obiskovalce mesta. Epidemija koronavirusa je zarezala v vse pore družbe in oklestila tudi turistični obisk mesta, ter posledično obisk Ptujskega škrnicla. Temu sledi hitra in logična odločitev družbe Javne službe Ptuj, da hkrati z zaprtjem manjše, okrepi trgovino na Volkmerjevi cesti z bogatejšo in razširjeno ponudbo. 

Obiskovalce Ptujskega škrnicla vabimo, da nas obiščejo v Ptujskem škrniclu na Volkmerjevi cesti, kjer imamo bogato ponudbo lokalno in vseslovensko pridelane hrane in ostalih pridelkov.

Zbiranje odpadnega stekla po sistemu od vrat do vrat

Kot izvajalec javne službe zbiranja odpadkov v Mestni občini Ptuj smo s 1.1.2021 pričeli z zbiranjem odpadnega stekla po sistemu »od vrat do vrat«. S tem je omogočeno, da uporabniki zbirate odpadno steklo doma in ga nastavite na svoja prevzemna mesta. V individualnih gospodinjstvih je možnost zbiranja v lastnih gajbicah, v mestnem jedru in v poslovnih stavbah z več uporabniki je na vhodu stavbe že nameščen zabojnik za steklo. V kolikor se boste odločili za zabojnik s strani izvajalca, pa nam to sporočite na telefonsko številko 02 620 73 37 ali 02 620 73 64. Termine prevzema odpadnega stekla lahko preverite na spletni strani ali se naročite na brezplačno SMS obveščanje.

S pričetkom zbiranja odpadnega stekla po sistemu »od vrat do vrat« so se s 1.1.2021 umaknili zabojniki za zbiranje odpadnega stekla iz ekoloških otokov.

Obvestilo o sprejemu strank za naročanje pogreba

Obveščamo, da je sprejem strank za naročanje pogreba v pisarni na Rogozniškem pokopališču možen od ponedeljka do petka med 8. in 14. uro. Ob sobotah smo zaradi izrednih razmer (Covid-19) dosegljivi na dežurno številko 02/780 03 00.

Pisarna za poslovanje s strankami

Za poslovanje s strankami smo odprli nove prostore na lokaciji Ulica heroja Lacka 1 (prostori bivše UniCredit banke).

Na enem mestu lahko stranke uredijo plačila na Mestni blagajni, zadeve iz področja ravnanja z odpadki in daljinskega ogrevanja, upravljanja večstanovanjskih stavb, upravljanja parkirišč ter pridobite informacije za dolžnike in informacije glede najema Dominikanskega samostana.

Delovni čas za stranke:

- v ponedeljek, torek in četrtek od 8. do 11. ure ter od 11:30 do 14. ure,

- v sredo od 8. do 11. ure ter od 12. do 16. ure,

- v petek od 8. do 11. ure ter od 11:30 do 12:00.

Po domače izdelke v Ptujski Škrnicl

Ptujski škrnicl s ponudbo izdelkov in pridelkov slovenskih kmetij ter izdelki Centra ponovne rabe deluje na lokaciji nekdanje trgovine Bratje Reš, Volkmerjeva cesta 25, Ptuj. Trgovina je odprta od ponedeljka do petka, od 8:00 do 18:00, v soboto od 8:00 do 12:00, v nedeljo in med prazniki je trgovina zaprta. **Del CPR na lokaciji CERO Gajk je ponovno odprl svoja vrata.** V šotoru CPR na Gajkah so naprodaj **večji kosi** pohištva in tehnična oprema, **manjši predmeti**, kot so porcelan, keramika, steklo, oblačila, knjige in igrače, pa so razstavljeni v Ptujskem škrniclu. Večje predmete lahko oddate v CPR na lokaciji CERO Gajke od ponedeljka do petka med 12. in 16. uro, manjše stvari pa v CPR v Ptujskem škrniclu od ponedeljka do petka, od 8. do 18. ure. Več o tem.

 

ŠOFERKO

Mestna občina Ptuj, Javne službe Ptuj in Združenje šoferjev in avtomehanikov (ZŠAM) Ptuj starejšim občanom Mestne občine Ptuj ponujajo možnost brezplačnega prevoza. S Šoferkom bodo tudi ti bolj mobilni! Interesenti lahko pokličejo Javne službe Ptuj v delovnem času podjetja na telefonsko številko: (02) 620 73 67 in naročijo prevoz s Šoferkom. Poklicati je treba najmanj 3 dni pred načrtovanim prevozom in se dogovoriti za lokacijo ter uro. Več o tem.

Zagraditev zbirnih mest za odpadke pri večstanovanjskih stavbah

Stanovalce večstanovanjskih stavb v Mestni občini Ptuj obveščamo, da lahko na sedežu Javnih služb Ptuj pridobijo vso dokumentacijo za postavitev zbirnih mest za odpadke. Več informacij.

SISTEM IZPOSOJE KOLES - PECIKL

Sistem »PECIKL« je sestavljen iz mreže postaj avtomatiziranega sistema za BREZPLAČNO izposojo mestnih koles v Mestni občini Ptuj po načelu samopostrežbe. Mrežo tvorijo štiri postaje na lokacijah: Zadružni trg – parkirišče P&R, Mestni trg – mestna hiša, Kraigherjeva ulica – Rimska peč, Potrčeva cesta – pri Splošni bolnišnici Ptuj. Kolesa si lahko, po prvotni registraciji, izposodite na 2 izdajnih mestih: na Mestni blagajni Javnih služb Ptuj in v TIC Ptuj. Upravljavec sistema je družba Javne službe Ptuj d.o.o. Splošni pogoji in Navodila uporabnikom.