Arhiv javnih razpisov

Naslov Številka objeve na portalu javnih naročil:

Izvedba žarnega zidu

JN004296/2017-W01

Dobava lahkega tovornega vozila z nizkimi emisijami-dostavno vozilo s prekucnikom

JN003309/2017-W01

Dobava vrečk za odpadke

JN002924/2017-W01

Dobava goriv in maziv

JN001900/2017-B01

Izvedba storitev gradbenih slikopleskarskih in keramičarskih del

JN001773/2017-W01

Odvzem in obdelava gorljivih frakcij iz določenih vrst odpadkov 19 12 12

JN001734/2017-W01

Dobava gramoznih agregatov

JN001724/2017-W01

Najem delovnih strojev

JN001700/2017-W01

 Dobava in vgrajevanje asfaltnih zmesi

JN001682/2017-W01

Zavarovalne storitve(Opomba: dopolnitev 7.12.2016)

JN007223/2016-B01

Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo
Objava na portalu eNaročanje

JN006164/2016-W01

Dobava lahkih tovornih vozil z nizkimi emisijami
Tehnične specifikacije(Opomba: dopolnitev 17.10.2016)
Objava na portalu eNaročanje

JN006165/2016-W01

Tisk in pošiljanje položnic (Opomba: dopolnitev 20.9.2016)
(primeri izvoznih datotek)

JN005576/2016-B01

Dobava posod za odpadke (Rok: 16.9.2016 do 10. ure)

JN005327/2016-W01

Dobava plina in elektrike (Opomba: dopolnitev 7.10.2016)

JN005087/2016-B01

Dobava kosilnice
(Opomba: dopolnitev 24.5.2016)

JN001464/2016-W01

Dobava teleskopskega nakladalnika
(Opomba: dopolnitev 24.5.2016)

JN001450/2016-W01

Najem naprave za čiščenje izcedne vode deponije nenevarnih odpadkov CERO Gajke Ptuj s pomočjo reverzne osmoze

NMV2212/2016

Dobava osebne zaščitne opreme (november 2015)
(Opomba: Ponudniki naj upoštevajo razpisno dokumentacijo in novo prilogo 6a ter tehnične specifikacije, z dne 8.12.2015 - Obvestilo o dodatnih informacijah JN8400/2015)

JN8162/2015

Dobava gramoznih agregatov

JN8041/2015

Najem kompaktorja za odpadke

JN7419/2015

Prevzem določenih vrst odpadkov - s klas. št. 20 01 39

JN6079/2015

Prevzem določenih vrst odpadkov

JN6068/2015

Dobava osebne zaščitne opreme
(Opomba: Ponudniki naj upoštevajo razpisno dokumentacijo in novo prilogo 6a-tehnične specifikacije (v excelu), z dne 31. 8. 2015 - objavljeno na zgornji povezavi 31. 8. 2015 po 15. uri.)

JN5763/2015

Dobava energetsko učinkovitih svetilk

JN4870/2015

Izvedba storitev gradbenih, keramičarskih
in slikopleskarskih del

JN4941/2015

Evidenca javnih razpisov

Povezava: Evidenca javnih razpisov, Evidenca javnih razpisov 2015 , Evidenca javnih razpisov 2016, Evidenca javnih razpisov 2017