V sklopu oddaje in trženja infrastrukture poteka možnost najema in postavitve infrastrukture, s katero družba razpolaga:
- lesenih stojnic in hišic,
- kovinskih ograj,
- plastičnih stolov,
- premičnega odra,
- montažne strehe,
- tribune.

V družbi se izvajajo različne storitve ob prireditvah, ki jih družba izvaja v sklopu svojih dejavnosti:
- čiščenje prireditvenih prostorov,
- najem posod za odpadke in odvoz odpadkov,
- postavitev zapor in izdelava elaboratov,
- različni prevozi in druga pomoč pri prireditvah.

KONTAKT

Alenka Rižner
(02) 620 73 47
alenka.rizner@jsp.si