Odlaganje odpadnih olj

V družbi Javne službe Ptuj si prizadevamo za osveščanje občanov o pravilnem in doslednem ločevanju odpadkov ter o skrbi za čisto in zdravo okolje. Pozitivni rezultati se že kažejo, je pa pred nami še en izziv - izločanje odpadnih jedilnih olj iz okolja. Odpadna jedilna olja in maščobe namreč gospodinjstva večinoma odlagajo v odtok ter s tem povzročajo ogromno okoljsko in gmotno škodo.  Ko se jedilna olja, maščobe in masti zlivajo v umivalnike, odtoke ali stranišča, se v ceveh ustvarijo blokade, ki lahko postopoma omejijo pretok odpadne vode iz gospodinjstva in povzročijo zamašitev kanalizacijskih cevi. Hkrati se pojavijo težave pri procesu čiščenja na biološki čistilni napravi in možnost zatekanja komunalnih odplak.

Zato bo družba Javne službe Ptuj letos postavila zabojnike za ločeno zbiranje odpadnih jedilnih olj. Zabojniki bodo postavljeni na območju Mestne občine Ptuj, in sicer: pri OŠ Ljudski vrt, pri OŠ Grajena, pri trgovini Spar-Rabelčja vas, pri OŠ dr. Ljudevita Pivka, Eko otok na Dravski ulici, pri OŠ Breg, pri Qlandiji.

Vanje bodo lahko prebivalci Mestne občine Ptuj oddali odpadno jedilno olje le v dobro zaprtih plastenkah.

Kam z odpadnim jedilnim oljem?
• NIKOLI ne zlivajte maščobe v odtoke ali v stranišča.
• VEDNO uporabljajte  cedila za odtoke, da preprečite uhajanje ostankov hrane in drugih trdnih snovi v vaše odtoke. Izpraznite cedilo v koš za organske odpadke.
• Odpadno jedilno olje najprej ohladimo, nato ga zlijemo v posebno plastično posodo, ki jo namenimo za shranjevanje olja. To posodo odložimo v zabojnik za ločeno zbiranje jedilnega odpadnega olja. Na ta način odpadno jedilno olje odlagamo na okolju prijazen način, hkrati pa omogočimo tudi njegovo nadaljnjo predelavo, kot je na primer alternativno gorivo biodiesel ali drugi energenti.