Spoštovane občanke in občani MO Ptuj,

veseli nas, da smo po dolgih letih čakanja začeli z enim večjih projektov v MO Ptuj v zadnjem obdobju. V prvi vrsti gre za projekt, ki rešuje potrebe občanov, za projekt, na katerega so premnogi čakali več desetletij, čeprav se zdi samoumevno, da bi za to moralo biti že zdavnaj poskrbljeno. Izboljšal bo njihovo kakovost bivanja in bo posredno vplival na demografsko sliko občine. Z izgradnjo kanalizacije bomo rešili tudi problematiko odvajanja komunalnih odpadnih in padavinskih voda. Hkrati bomo zmanjšali vpliv na obremenitve podtalnice in izboljšali kakovost površinskih in podzemnih voda. Projekt pa je izjemno pomemben tudi z gospodarskega vidika, saj z njim pridobivamo ključno platformo, na kateri bomo lahko gradili tudi gospodarski razvoj občine. Želimo si, da bodo vremenske razmere čim bolj ugodne, da bo gradnja nemoteno tekla in da bodo dela zaključena v skladu z roki do konca leta 2022.

Nuška Gajšek, županja Mestne občine Ptuj

NAMEN INVESTICIJE

je izgradnja komunalne infrastrukture za odvajanje odpadne vode v skladu s slovensko in EU zakonodajo s ciljem varovanja in zaščite vodnih virov in zmanjšanja vplivov na okolje. Gre za območje, ki je v državnem programu opredeljeno kot območje, ki mora biti opremljeno s kanalizacijo, skladno z evropskimi direktivami, tehničnimi in okoljskimi standardi.

CILJI PROJEKTA

Projekt vključuje izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega sistema, ki obsega izgradnjo cca. 32  km kanalizacijskega omrežja.
Čiščenje odpadne vode se zagotavlja na obstoječi ČN Ptuj.
Na prispevnem območju investicije se bo po oceni projektantov izvedlo skupaj 698 priključkov na javno kanalizacijsko omrežje s 1.909 PE.
S projektom se bo zmanjšala količina direktnih izpustov v okolje z ustreznim odvodnjavanjem in čiščenjem odpadnih voda. Izboljšala se bo kakovost reke Drave dolvodno ter zmanjšala onesnaženost podtalnih voda.
Glavni cilj projekta je zmanjšanje emisij v vode zaradi izgradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

PROJEKT OBSEGA

Zap. št. Aglomeracija Projekt Črpališče (kom) Dolžina potrebne izgradnje kanalizacije (m) Št. priključenih objektov
I.  ID 16418  Turnišče z naseljem Sv. Roka  2 1.631,92 87
II.  ID 16418  Ob Dravi in Zagrebška cesta  0 449,77 14
III.  ID 15065  Žabjak in Nova vas  1 3.289,98 124
 IV.  ID 15065  Sovretova pot  0 1.373,50 33
 V.  ID 15065  Anželova ulica  1 156,44 11
 VI.  ID 15065  Kicar in Spodnji Velovlek  11 23.792,14 384
 VII./1  ID 16418  Ptuj – desni breg  0 710,50 17
 VII./2  ID 15065  Ptuj – levi breg  1 661,15 28
    SKUPAJ PROJEKT 16 32.065,40 698

Projekt vključuje izgradnjo manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja, ki obsega:

Izgradnjo cca. 32 km kanalizacijskega omrežja, od tega cca. 29,3 km v aglomeraciji ID 15065 Ptuj in cca. 2,8 km v aglomeraciji ID 16418 Ptuj desni breg in izgradnjo 16 črpališč.

VREDNOST PROJEKTA

Vrednost investicije znaša 9.3 MIO EUR brez DDV, od tega vrednost sofinancerskega dela EU iz sredstev Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 in Ministrstva za okolje in prostor 6.5 MIO EUR, lastna sredstva Mestne občine Ptuj pa znašajo 2.9 MIO EUR. Rok zaključka izvedbe se predvideva konec leta 2022, zaključek projekta pa decembra 2023.

PROJEKT FINANCIRA

       

Naložbo sofinancirata Evropska unija in Republika Slovenija. Naložbo delno financira Mestna občina Ptuj.

IZVAJALCI

                        

 

DODATNE INFORMACIJE:

Mestna občina Ptuj
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
telefon: 02 748 29 99
www.ptuj.si

GALERIJA

ODSEK I. - KICAR VELOVLAK
Januar 2021
Januar 2021
Januar 2021
Januar 2021