Na Zbirnem centru Gajke lahko brezplačno (do 0,5 m3 oz. eno avto prikolico) oddate odpadke, ki spadajo med embalažo (steklena embalaža, papirna embalaža, plastična in kovinska embalaža). Prav tako brezplačno sprejemamo do 8 avtomobilskih gum, kovine ter velike gospodinjske aparate. Če količine presegajo prej navedene, se poravnajo v skladu s cenikom.  

V zbirnem centru lahko prepustite odpadke vsi, ki imate status uporabnika iz gospodinjstev, kar dokazujete z zadnjim potrdilom (položnico) o plačilu storitve. 

Manjši pravni subjekti, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, oddajo odpadkov plačajo v skladu s cenikom.

Odpadke lahko pripeljete v zbirni center znotraj delovnega časa:

Poletni delovni čas (od 1. aprila do 31. oktobra)

Od ponedeljka do petka:  8:00 - 20:00
Ob sobotah:  8:00 - 14:00

Zimski delovni čas (od 1. novembra do 31. marca)

Od ponedeljka do petka:  8:00 - 17:00
Ob sobotah:  8:00 - 14:00

Odlaganje odpadkov izven obratovalnega časa zbirnega centra je prepovedano!

V zbirni center lahko oddate:

- papir, karton, lepenke, papirno in kartonsko embalažo vseh oblik in velikosti,
- plastično, sestavljeno in mešano embalažo, embalažni stiropor,
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
- odpadke iz kovin, vključno z odpadno embalažo iz kovin,
- stekleno embalažo,
- embalažo iz tekstila,
- embalažo, ki vsebuje ostanek nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,
- kovinsko embalažo,
- izrabljene gume,
- steklo,
- zeleni vrtni odpad (odrez dreves in grmičevja, pokošena trava),
- topila, kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticide,
- fluorescentne cevi in druge odpadke, ki vsebujejo živo srebro,
- zavrženo opremo, ki vsebuje klorofluoroogljike,
- jedilno olje in maščobe,
- barvila, tiskarske barve, črnila, lepila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- čistila, detergente, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- zdravila,
- baterije in akumulatorje,
- odpadno električno in elektronsko opremo,
- plastiko,
- kosovne odpadke,
- zemljo, kamenje, gradbene odpadke (opeko, beton, ploščice, keramiko),
- manjše količine odpadkov, ki vsebujejo trdno vezan azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in s plačilom stroškov končne oskrbe po veljavnem ceniku izvajalca.

Natisni

 

Kontakt

041 676 616

Obvestilo

Zbirni center CERO Gajke od 4. 6. 2020 obratuje po poletnem delovnem času: od ponedeljka do petka od 8:00 do 20:00, v soboto od 8:00 do 14:00.

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..