Na območju občin, kjer se izvaja gospodarska javna služba zbiranja komunalnih odpadkov imate občani različnih občin, brezplačno (do 0,5 m3 na letni ravni) oddati določene vrste odpadkov na zbirnem centru CERO Gajke. V zbirnem centru lahko prepustite odpadke vsi, ki imate status uporabnika iz gospodinjstev, kar dokazujete z zadnjim potrdilom (položnico) o plačilu storitve. Zbirni center je namenjen tudi manjšim pravnim subjektom, ki so vključeni v sistem ravnanja s komunalnimi odpadki. Vendar za pravne subjekte brezplačnega prevzema določenih vrst odpadkov ni, brezplačno pa prevzemamo vse vrste embalaže, papir in kovine.

Odpadke lahko pripeljete v zbirni center znotraj delovnega časa:

Poletni delovni čas (od 1. aprila do 31. oktobra)

Od ponedeljka do petka:  8:00 - 20:00
Ob sobotah:  8:00 - 14:00

Zimski delovni čas (od 1. novembra do 31. marca)+

Od ponedeljka do petka:

Od ponedeljka do petka:  8:00 - 17:00
Ob sobotah:  8:00 - 14:00

Odlaganje odpadkov, izven obratovalnega časa zbirnega centra, je prepovedano.

V zbirni center lahko oddate:

- papir, karton, lepenke, papirna in kartonska embalaža vseh oblik in velikosti,
- plastična, sestavljena in mešana embalaža, embalažni stiropor,
- les, vključno z odpadno embalažo iz lesa,
- odpadki iz kovin , vključno z odpadno embalažo iz kovin,
- steklena embalaža,
- embalaža iz tekstila,
- embalaža, ki vsebuje ostanek nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi,
- kovinska embalaža,
- izrabljene gume,
- steklo,
- zeleni vrtni odpad (obrez dreves in grmičevja, pokošena trava),
- topila, kisline, alkalije, fotokemikalije, pesticide,
- fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro,
- zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike,
- jedilno olje in maščobe,
- barvila, tiskarske barve, črnila, lepila, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- čistila, detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi,
- zdravila,
- baterije in akumolatorje,
- odpadna električna in elektronska oprema,
- plastika,
- kosovni odpadki,
- zemlja, kamenje, gradbeni odpadki (opeka, beton, ploščice, keramika),
- manjše količine odpadkov, ki vsebujejo trdno vezan azbest, v skladu z veljavnimi predpisi in s plačilom stroškov končne oskrbe po veljavnem ceniku izvajalca.

Natisni

 

Kontakt

041 676 616

 

SMS Opomnik o odvozu odpadkov

Obvestila o odvozu odpadkov lahko dan pred odvozom dobivate preko SMS sporočil. Storitev je brezplačna, prijavite se.

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..