Javni razpisi

Naslov Številka objeve na portalu javnih naročil:

Nakup električnega vozila z nizkimi emisijami

JN000775/2018-W01

Najem licenc Microsoft Dynamics NAV, uvedba in redno vzdrževanje informacijskega sistema
Popravek razpisne dokumentacije (tehnične zahteve, osnutek pogodbe) z dne 5.2.2018

JN000522/2018

Nakup traktorja

JN009440/2017

Sukcesivna dobava soli za posipanje cest v Mestni občini Ptuj

JN009387/2017-W01

Nakup identifikacijske opreme za smetarska vozila in opreme za ureditev zabojnikov na terenu
Popravek razpisne dokumentacije (roki) in obrazec 9 z dne 8.11.2017
Popravek razpisne dokumentacije (roki) z dne 15. 11. 2017
Popravek razpisne dokumentacije (razpisna dokumentacija, obr-9, obr-9a, tehnične specifikacije) z dne 20. 11. 2017

JN009004/2017-W01

Nakup vozil z nizkimi emisijami

JN008801/2017-W01

Najem naprave za čiščenje izcedne vode deponije nenevarnih odpadkov CERO Gajke Ptuj s pomočjo reverzne osmoze

JN008679/2017-W01

Opravljanje storitev zimske službe v MO Ptuj
Dopolnitev razpisne dokumentacije 1 Opomba z dne 8. 9. 2017: popravljen sklop 19
Dopolnitev razpisne dokumentacije 2 (Opomba z dne 13. 9. 2017: Osnutek pogodbe in razpisne dokumentadije(roki) s popravkom z dne 13. 9. 2017.)
Dopolnitev razpisne dokumentacije 3 (Opomba: Popravek razpisne dokumentacije (roki) in sklopa 17 z dne 21. 9. 2017)

 

JN007490/2017-B01

Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami

JN006439/2017-W01

Nakup in dobava težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami

JN005936/2017-W01

Izvedba žarnega zidu - 1
Dopolnitev razpisne dokumentacije (Opomba: dne 12.06.2017)

JN005683/2017-W01

Arhiv javnih razpisov

Evidenca javnih razpisov

Povezava: Evidenca javnih razpisov, Evidenca javnih razpisov 2015 , Evidenca javnih razpisov 2016

Kontakt

Svetlana M. Zupanič
(02) 620 73 44
svetlana.milosevic@js-ptuj.si