Javni razpisi

Naslov Številka objave na portalu javnih naročil:

Opravljanje storitev vodenja programskih vsebin kongresno kulturnega središča

Popravek razpisne dokumentacije (Razpisna dokumentacija, OBR-9), z dne 8.11.2018

JN007145/2018-W01

Dobava zaščitnih delovnih oblačil

JN006551/2018-W01

Opravljanje storitev zimske službe v Mestni občini Ptuj

JN006550/2018-W01

Nakup električnega vozila z nizkimi emisijami

JN004455/2018-W01

Obnova talne signalizacije v Mestni občini Ptuj - NOVO JN

JN004329/2018-W01

Nakup in dobava traktorja

JN004033/2018-W01

Nakup in dobava težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami

JN003716/2018-W01

Sanacija sistema za zajem odlagališčnega plina na odlagališču CERO Gajke

JN003125/2018-W01

Obnova talne signalizacije v Mestni občini Ptuj

Popravek razpisne dokumentacije (roki), z dne 15.5.2018.

JN002882/2018-W01

Nakup električnega vozila z nizkimi emisijami

JN001711/2018-W01

Sanacija sistema za zajem odlagališčnega plina na odlagališču CERO Gajke

JN001234/2018-W01

Dobava osebne zaščitne opreme
Popravek razpisne dokumentacije in seznamov teh. spec. z dne 15.3.2018

JN001239/2018-W01

Prevzem gradbenih odpadkov v predelavo 
Popravek razpisne dokumentacije(OBR-5) z dne 2.3.2018

JN001170/2018-W01

Nakup opreme s sistemom sledenja in identifikacije zabojnikov za smetarska vozila in opreme zabojnikov za odpadke na terenu 
Popravek razpisne dokumentacije(OBR-10a in razpisna dokumentacija_navodila) z dne 6.3.2018

JN001135/2018-W01

Nakup električnega vozila z nizkimi emisijami

JN000775/2018-W01

Najem licenc Microsoft Dynamics NAV, uvedba in redno vzdrževanje informacijskega sistema
Popravek razpisne dokumentacije (tehnične zahteve, osnutek pogodbe) z dne 5.2.2018

JN000522/2018

Nakup traktorja

JN009440/2017

Sukcesivna dobava soli za posipanje cest v Mestni občini Ptuj

JN009387/2017-W01

Nakup identifikacijske opreme za smetarska vozila in opreme za ureditev zabojnikov na terenu
Popravek razpisne dokumentacije (roki) in obrazec 9 z dne 8.11.2017
Popravek razpisne dokumentacije (roki) z dne 15. 11. 2017
Popravek razpisne dokumentacije (razpisna dokumentacija, obr-9, obr-9a, tehnične specifikacije) z dne 20. 11. 2017

JN009004/2017-W01

Nakup vozil z nizkimi emisijami

JN008801/2017-W01

Najem naprave za čiščenje izcedne vode deponije nenevarnih odpadkov CERO Gajke Ptuj s pomočjo reverzne osmoze

JN008679/2017-W01

Opravljanje storitev zimske službe v MO Ptuj
Dopolnitev razpisne dokumentacije 1 Opomba z dne 8. 9. 2017: popravljen sklop 19
Dopolnitev razpisne dokumentacije 2 (Opomba z dne 13. 9. 2017: Osnutek pogodbe in razpisne dokumentadije(roki) s popravkom z dne 13. 9. 2017.)
Dopolnitev razpisne dokumentacije 3 (Opomba: Popravek razpisne dokumentacije (roki) in sklopa 17 z dne 21. 9. 2017)

 

JN007490/2017-B01

Poslovni najem vozil z nizkimi emisijami

JN006439/2017-W01

Nakup in dobava težkega tovornega vozila z nizkimi emisijami

JN005936/2017-W01

Izvedba žarnega zidu - 1
Dopolnitev razpisne dokumentacije (Opomba: dne 12.06.2017)

JN005683/2017-W01

Arhiv javnih razpisov

Evidenca javnih razpisov

Povezava: Evidenca javnih razpisov, Evidenca javnih razpisov 2015 , Evidenca javnih razpisov 2016

Kontakt

Svetlana M. Zupanič
(02) 620 73 44
svetlana.milosevic@jsp.si