Parkiraj & plačaj s telefonom

Na voljo je brezplačna aplikacija EasyPark, s katero enostavno parkirate v Sloveniji in v Evropi:

Več informacij v sporočilu za medije. Splošni pogoji.

Podjetje razpolaga z naslednjimi parkirnimi površinami:

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

Natisni

 

Družba Javne službe Ptuj izvaja koncesijsko dejavnost urejanja javnih parkirišč na območju Mestne občine Ptuj. Dejavnost zajema:

- organizacijo izgradnje parkirnih površin,

- vzdrževanje parkirnih površin (vzdrževanje, čiščenje, odstranjevanje snega, vzdrževanje zelenic, drevja, ipd.), ki so na zemljiščih v lasti Mestne občine Ptuj,

- postavljanje, zamenjava, dopolnjevanje, odstranjevanje in vzdrževanje opreme na parkiriščih,

- pobiranje parkirnine na javnih površinah,

- izdajanje letnih dovolilnic za parkiranje,

- izvajanje varovanja parkirišč, nadzora nad parkirišči, zagotavljanje spoštovanja predpisov ter reda in varnosti na parkiriščih (pravilno parkiranje, plačilo parkirnine,...) in izvajanje sankcij, za katere je po zakonu ali odloku pooblaščen organ lokalne skupnosti,

- urejanje opreme za regulacijo prometa,

- druge dejavnosti, ki po svoji naravi sodijo v ta okvir ali pa so določene z veljavnimi predpisi.

Odvoz nepravilno parkiranih vozil, zapuščenih vozil in ostankov vozil na javnih površinah sodi v pristojnost organov lokalne skupnosti.

 

Kontakti

Servisna služba
041 779 031

Aleksander Slanič, vodja dejavnosti
031 527 671
aleks.slanic@jsp.si

Delovni čas

Ulica heroja Lacka, Potrčeva cesta, Zadružni trg: od 6.00 do 20.00 ure, v soboto od  6.00 do 13.00 ure.
Modra cona: od 8.00 do 16.00 ure, v soboto od 8.00 do 13.00 ure.