Oskrba s toplotno energijo iz daljinskega ogrevanja

V sistemu daljinskega ogrevanja Javne službe Ptuj od leta 2012 izvajamo dejavnost oskrbe s toplotno energijo v MO Ptuj. Območje obsega 6,26 km2, sistem  daljinskega ogrevanja pa je med manjšimi v RS, proizvodnja se vrši v večjih kotlovnicah, kjer kot gorivo uporabljamo izključno primarno gorivo zemeljski plin.
Kot upravljavec sistema daljinskega  nastopamo v vlogi proizvajalca in istočasno distributerja toplotne energije za proizvodnjo toplote za ogrevanje brez priprave sanitarne tople vode,  saj je obratovanje kotlovnic sezonsko. V kotlovnicah upravljamo z 18-imi kotli,  sistem daljinskega ogrevanja pa tvori še 51 toplotnih postaj. Sistem je avtomatiziran kar pomeni, da lahko deluje samostojno ali preko daljinskega nadzora, ki se v vrši v glavni kotlovnici na naslovu Volkmerjeva cesta 20.

Upravljanje s pogodbenimi kurilnicami

Trenutno upravljamo z 12 kurilnicami za katere imamo z lastniki imamo sklenjeno pogodbo o oskrbi s toplotno energijo in upravljanju s kurilnimi napravami.

Obseg del v okviru tržnih dejavnosti in upravljanja pogodbenih kurilnic:

  • upravljanje s sistemom pogodbenih kurilnic na območju MO Ptuj,
  • upravljanje in TV dela na ponudbenih kurilnicah,
  • odčitavanje radiatorskih delilnikov stroškov ogrevanja,
  • izdelava razdelilnikov stroškov ogrevanja in dostava poročil odjemalcem,
  • popravila, vzdrževanja in izdelava instalacij za gretje,
  • periodična zamenjava merilnikov kot delilnikov v poslovnih objektih.

Kontakti

Dežurna služba in odprava napak
041 592 241

Robert Polanec, vodja dejavnsti
(02) 620 73 65
robert.polanec@js-ptuj.si

Boris Belšak, vodja del in vgradnja delilnikov
(02) 620 73 68
boris.belsak@js-ptuj.si

Vesna Sedlašek, obračuni ogrevanja
(02) 620 73 49
vesna.sedlasek@js-ptuj.si

Kurilnica EO RVZ (Volkmerjeva c. 20):
(02) 787 59 50
041 611 019

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..