CENA BREZ DDV CENA Z DDV (22 %)
VARIABILNI DEL CENE  (€/MWh) €/MWh €/MWh
TARIFNA SKUPINA    
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050 MW) 79,93240 97,51753
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) 79,93240 97,51753
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 3. podskupina (0,300 MW - ) 79,93240 97,51753
     
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050 MW) 123,04202 150,11126
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) 123,04202 150,11126
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 3. podskupina (0,300 MW - ) 123,04202 150,11126
     
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050 MW) 98,34380 119,97944
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) 98,34380 119,97944
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 3. podskupina (0,300 - ) 98,34380 119,97944
     
OSTALI ZAŠČITENI ODJEMALCI - PODSKUPINA IV. 99,34380 121,19944
     
FIKSNI DEL CENE   (€/MW/leto) €/MW/leto €/MW/leto
TARIFNA SKUPINA    
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050MW) 35.464,06794 43.266,16289
€/m2/mesec 0,39648 0,48371
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) 35.464,06794 43.266,16289
€/m2/mesec 0,39648 0,48371
OGP 01-GOSPODINJSKI ODJEM- 3. podskupina (0,300 MW - ) 35.464,06794 43.266,16289
€/m2/mesec 0,39648 0,48371
     
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050MW) 35.464,06794 43.266,16289
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) 35.464,06794 43.266,16289
OGP 02-INDUSTRIJSKI ODJEM - 3. podskupina (0,300 mw - ) 35.464,06794 43.266,16289
     
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 1. podskupina (0 - 0,050MW) 35.464,06794 43.266,16289
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 2. podskupina (0,050 - 0,300 MW) 35.464,06794 43.266,16289
OGP 03-POSLOVNI IN OSTALI ODJEM - 3. podskupina (0,300 MW - ) 35.464,06794 43.266,16289
     
OSTALI ZAŠČITENI ODJEMALCI - PODSKUPINA IV. 35.464,06794 43.266,16289
     
DRUGE ZAKONSKO OBVEZNE DAJATVE    
Prispevek za energetsko učinkovitost 0,80000 €/MWh brez DDV 0,97600 €/MWh z DDV
Prispevek za OVE + SPTE 0,99045 €/MWh brez DDV 1,20835 €/MWh z DDV

Cenik je veljaven od 1.1.2024.

Zakonska podlaga za druge zakonsko obvezne dajatve:

- Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/2014 in 158/2020 - ZURE),

- Akt o prispevkih za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št.  56/15).
          

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..