Osmrtnice

Emeršič Angela
Toš Ljubo
Kostanjevec Emilija
Meško Ivan
Sušanj Zdravko
Vrhovšek Ignac
Korošec Marija
Vodnik Martin
Krajnc Vinko
Majcen Maks
Majdič Aleksander
Letonja Srečko
Šauperl Branko
Lorenčič Ivan
Kamenšek Albin
Lah Marijana
Vidovič Terezija
Podbreznik Andrej
Podplatnik Ivan
Vučinić Bodin
Vidovič Janez
Kralj Ana
Fridauer Ljuba
Jevtović Milojica
Tasner Vladimir
Horvat Janez
Bašica Tomislav
Muhič Franc
Bezjak Marija
Zorec Alojz
Kokol Karel
Bien Nikolaj
Kolarič Olga
Šprah Aleš
Forstnarič Janez
Tomašič Emil
Kosenburger Franc
Bizjak Boris
Cestnik Silva
Tement Ida