Osmrtnice

Anica Majcen
Vrabič Andrej
Šenkiš Ivan
Skaza Alojzija
Hočevar Mira
Žumer Avgust
Domajnko Julija
Čeh Janez
Lah Ivan
Emeršič Angela
Toš Ljubo
Kostanjevec Emilija
Meško Ivan
Sušanj Zdravko
Vrhovšek Ignac
Korošec Marija
Vodnik Martin
Krajnc Vinko
Majcen Maks
Majdič Aleksander
Letonja Srečko
Šauperl Branko
Lorenčič Ivan
Nahberger Kristina
Kamenšek Albin
Valenko Cecilija