Redna vzdrževalna dela potekajo na 218.333 m kategoriziranih občinskih cest. Izvajajo se redna vzdrževalna dela na 55.742 m lokalnih cest, na 17.526 m zbirnih mestnih cest, na 16.490 m mestnih krajevnih cest, na 128.025 m javnih poti in 550 m javnih poti za kolesarje.

V sklopu te enote redno izvajamo:

 • pregledno službo na občinskih cestah,
 • redno vzdrževanje prometnih površin in bankin, krpanje udarnih ram,
 • vzdrževanje odvodnjavanja,
 • vzdrževanje brežin z zagotovitvijo nagiba in oblike,
 • vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
 • vzdrževanje vegetacije na površinah, ki so sestavni del ceste,
 • zagotavljanje preglednosti s preglednim trikotnikom in pregledno bermo,
 • čiščenje cest za zagotovitev varnosti prometa, funkcionalnosti in urejenega videza ceste,
 • redno vzdrževanje cestnih objektov,
 • intervencijske ukrepe zaradi izrednih dogodkov na cesti,
 • vzdrževanje javne razsvetljave,
 • zimsko službo, s katero zagotavljamo prevoznost cest in varnost prometa v zimskih razmerah.

Portal za prijavo napak

Storitev za prijavo napak

Kontakt

Dežurna številka
041 305 938