Sporočila za javnost

Obveščamo vse občane občin Hajdina, Markovci, Juršinci in Gorišnica, da je Komunalno podjetje Ptuj obvestilo podjetje Javne službe Ptuj, da z 19.7.2021 ni več možno brezplačne oddaje odpadkov na zbirnem centru CERO Gajke. Za navedene uporabnike je na voljo le brezplačna oddaja do 500 kg v drugih zbirnih centrih. Odpiralni časi zbirnih centrov v občinah Hajdina, Gorišnica in Markovci se nahajajo v spodnji tabeli:

  ZC Hajdina ZC Markovci ZC Gorišnica
Ponedeljek 10:00 - 18:00 09:00 - 17:00 zaprto
Torek 08:00 - 11:00 12:00 - 16:00 zaprto
Sreda 10:00 - 18:00 zaprto 9:00 - 17:00
Četrtek 12:00 - 16:00 08:00 - 11:00 zaprto
Petek 10:00 - 18:00 zaprto 9:00 - 17:00
Sobota po urniku
08:00 - 12:00
vsako zadnjo soboto v mesecu
08:00 - 12:00
vsako zadnjo soboto v mesecu
08:00 - 12:00

Vse občanke in občane Mestne občine Ptuj obveščamo, da bo v marcu in aprilu potekala akcija zbiranja zelenega odreza po četrtnih skupnosti. S to akcijo želimo zmanjšati število divjih odlagališč.

KOMU JE AKCIJA NAMENJENA?

Akcija je namenjena zgolj za gospodinjstva, zato ni dovoljeno odlaganje teh vrst odpadkov iz poslovne dejavnosti.

KAJ SODI MED ZELENI ODREZ?

Med zeleni odrez lahko občani oddate:

  • ODPADNO VEJEVJE Z DREVES, ŽIVIH MEJ, GRMOVJA,
  • ODPADNI PLEVEL (samo v vrečah),
  • ODPADNO LISTJE (samo v vrečah)

Na parkirišču v Ulici heroja Lacka je podjetje Javne službe Ptuj pričelo s sanacijo kolesarske steze in pločnika, saj so korenine bližnjih dreves poškodovale asfalt in je bila zato vožnja po kolesarski stezi ter hoja po pločniku nevarna.

Sanacija asfalta brez vidnega stika se izvaja z inovativnim postopkom, s segrevanjem obstoječega asfalta. Prednosti postopka s segrevanjem so, da ni potreben dovoz materiala ter uporaba/reciklaža obstoječega materiala. Sanacija asfalta s postopkom segrevanja se lahko uporablja tudi za krpanje udarnih jam in poškodovanega vozišča, velikosti do 5 m2, in za sanacijo linijskih razpok okrog pokrovov kanalizacijskih jaškov.

Izvajalec del je Viktor Fideršek s.p., Bukovci 111 ,2281 Markovci.

Foto 1: Sanacija asfalta parkirišče Lackova ulica, foto 2: Poškodovana kolesarska steza, foto 3: Kolesarska steza in pločnik po sanaciji. Fotografije: Javne službe Ptuj.

  

Štajerska gospodarska zbornica in časnik Večer sta že petič zapovrstjo izbirala najboljša podjetja Podravja v letu 2019. Projekt je zamišljen kot izbor, ki s podelitvijo priznanj najuspešnejšim podravskim podjetjem v posameznih kategorijah glede na velikost podjetij, izpostavi dobra podjetja in da spodbudo podjetniški naravnanosti v regiji. Tokrat je, zaradi epidemioloških razmer, razglasitev potekala v spletni obliki.

Med najboljšimi zaposlovalci Podravja je tudi družba Javne službe Ptuj, d.o.o., ki z uspešno vizijo in družbeno odgovornostjo do zaposlenih piše uspešno zgodbo.

V družbi je trenutno 150 zaposlenih na 11 različnih dejavnostih, ki delujejo v skrbi za dvig kvalitete bivanja občanov Mestne občine Ptuj. Družbena odgovornost je ena izmed temeljnih vrednot Javnih služb Ptuj. Kaže se v odnosu do narave in okolja, do uporabnikov njenih storitev, zaposlenih in poslovnih partnerjev. Osnovni namen družbeno odgovornega delovanja podjetja Javne službe Ptuj je prispevati k reševanju okoljskih in družbenih problemov, ustvarjati trajnostno družbo in izboljšati kakovost bivanja vseh prebivalcev. Družbena odgovornost do zaposlenih se izraža z motiviranjem, izobraževanjem, s skrbjo za izboljševanje delovnih pogojev in z notranjim komuniciranjem. O družbeni odgovornosti in uspešnosti podjetja pričajo številni prejeti certifikati in družbeno odgovorni projekti, ki jih je podjetje izvedlo v preteklih letih. 

Prejeti certifikati: polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki zagotavlja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih,  certifikat bonitetne odličnosti AAA, certifikat finančne zanesljivosti gospodarskega subjekta, certifikat Voda iz pipe. Družba je v postopku pridobitve certifikata družbeno odgovoren delodajalec, ki je izjemno dobrodošel za vsa podjetja, ki želijo dvigniti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti, izboljšati delovne pogoje za svoje zaposlene ter povečati pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. Da informacijo okolju, kakšne so vrednote in poslanstvo podjetja, slednjemu pa obvezo, da te neguje in od njih nikoli ne odstopa.

V letu 2020 se je družba, kot ves svet, soočila z izzivom epidemije koronavirusa, ki je dodobra pretresel gospodarstvo in celotno družbo. Kljub temu je zagotavljala nemoteno izvajanje dejavnosti, ki so pomembne za vsakdanje življenje. 15. julija 2020 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel komunalne delavce iz vse Slovenije, ki so s svojim požrtvovalnim delom kljub omejitvam v času pandemije skrbeli, da življenje ni popolnoma obstalo. Med udeleženci podelitve priznanja sta bila tudi dva komunalna delavca iz Javnih služb Ptuj. Oba predstavljata celoten kolektiv Javnih služb Ptuj, ki je v času kriznih razmer zaradi epidemije novega koronavirusa skrbel za nemoteno delovanje gospodarskih javnih služb in za urejeno ter čisto okolje. Pripadnost zaposlenih in njihov visok čut odgovornosti do lokalnega okolja je vrlina družbe in kapital za prihodnost. Družba z ukrepi certifikata družini prijazno podjetje, z neformalnimi druženji, z motivacijo in ustvarjanjem dobrih delovnih pogojev skrbi za dobro klimo med zaposlenimi.

Mag. Alen Hodnik, direktor družbe: Ponosni smo, da smo med najboljšimi zaposlovalci Podravja. Smo na pravi (družbeno odgovorni) poti, zato se s ponosom podajamo na iskanje novih priložnosti in projektov, ki bodo pustili sledi v širšem okolju, pripomogli h kakovostnejšemu bivanju občanov in občank, ter povečali zadovoljstvo in motivacijo naših zaposlenih.

 

V sredo, 15. julija 2020, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v vili Podrožnik v Ljubljani sprejel komunalne delavce iz vse Slovenije, ki so s svojim požrtvovalnim delom kljub omejitvam v času pandemije zagotavljali nemoteno izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb. Med udeleženci podelitve priznanja sta bila tudi dva komunalna delavca iz Javnih služb Ptuj - Rajko Zupanič iz enote urejanja in čiščenja javnih površin ter Robert Šuen iz enote ravnanja z odpadki. Oba predstavljata celoten kolektiv Javnih služb Ptuj, ki je v času kriznih razmer zaradi epidemije novega koronavirusa skrbel za nemoteno delovanje gospodarskih javnih služb in za urejeno ter čisto okolje.

Zaposleni na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva so bili v času nedavne epidemije koronavirusne bolezni nepogrešljivi in dela niso odložili niti takrat, ko je večina države obstala. S tem so bili tudi pomemben in zanesljiv člen pri preprečevanju širjenja okužb. »Čistilke in smetarji ste nenadomestljivi. Zaposleni v javnih in zasebnih službah zagotavljate, da vse deluje, kakor da ne bi bilo posebnih razmer - zaradi vas imamo vodo, elektriko, internet, ulice so urejene, ceste varne,« je zapisano v utemeljitvi Jabolka navdiha, ki ga je marca letos virtualno podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vsem, ki so skrbeli, da je v času epidemije življenje vendarle teklo naprej.

V znak hvaležnosti za njihov nenadomestljiv prispevek v času premagovanja epidemije je predsednik republike zaposlenim v dejavnostih ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode, urejanja in čiščenja javnih površin ter pogrebne in pokopališke dejavnosti vročil repliko priznanja Jabolko navdiha. Priznanje je v imenu udeležencev na mestu prevzel predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva g. Miran Lovrič, ki se je zahvalil za izkazano čast in poudaril, da so bile prioritete komunalnih podjetij v času epidemije predvsem varstvo zaposlenih in opravljene storitve za gospodinjstva in gospodarstvo. Njihovo ključno trajnostno načelo pa je bilo "bodite zdravi in ohranite zdrav razum." V nagovoru je predsednik Pahor izrazil zahvalo za prizadevnost in profesionalnost pri opravljanju dela v izredih razmerah. "Naša dežela je narejena za trajnostni ravoj, del skrbi za naravo ste tudi vi. Brez vas življenje ne bi šlo naprej", je še poudaril predsednik republike.