Sporočila za javnost

Podjetje Javne službe Ptuj z mesecem avgustom pričenja s spremenjenim načinom obračunavanja cen ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki v večstanovanjskih stavbah. Tako se bo pred določeno večstanovanjsko stavbo upošteval dejanski volumen in frekvenca odvoza za mešane komunalne odpadke, kar bo vplivalo na porazdelitev skupnega stroška med posameznimi stanovanjskimi enotami.
Le dosledno ločevanje odpadkov bo pripomoglo k zmanjšanju stroškov ravnanja z odpadki. S pravilnim razvrščanjem v namenske posode boste zmanjšali količino ostalih odpadkov (mešanih komunalnih odpadkov), kateri imajo na višino položnice največji vpliv.

Točno katere ulice bodo deležne sprememb lahko najdete na spodnji povezavi:
SPREMEMBA NAČINA OBRAČUNAVANJA CEN RAVNANJA Z ODPADKI V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH
 

Zapuščenia vozilia na Ptuju.

Zapuščeno vozilo Audi A4 1,9 TDI temne barve, ki se je nahajalo na javni prometni površini na parkirišču v Peršonovi ulici na Ptuju, katastrska občina: 392-Krčevina pri Ptuju, parcela: 654/2, na naslovu Peršonova ulica 40, 2250 Ptuj, je bilo odpeljano kot zapuščeno vozilo. Lastnik lahko vozilo prevzame najkasneje do 6. 7. 2017 na Javnih službah Ptuj d.o.o. (informacije Mestna blagajna). Po tem roku bo vozilo postalo last Mestne občine Ptuj.

Zapuščeno vozilo Renault Clio srebrne barve, ki se je nahajalo na javni prometni površini na parkirišču v križišču Volkmerjeve ceste in ulice 5. Prekomorske na Ptuju na parceli 566/7 k.o. Ptuj, je bilo odpeljano kot zapuščeno vozilo. Lastnik lahko vozilo prevzame najkasneje do 8. 8. 2017 na Javnih službah Ptuj d.o.o. (informacije Mestna blagajna). Po tem roku bo vozilo postalo last Mestne občine Ptuj.

Javne službe Ptuj d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250 Ptuj

Obveščamo Vas, da  Zbirni center CERO Gajke prične z 27.3.2017 obratovati  po poletnem delovnem času in sicer:

  • od ponedeljka do petka od 8. do 20. ure
  • v soboto od 8. do 14. ure

Javne službe Ptuj obveščajo, da je prodaja komposta v kompostarni CERO Gajke ustavljena, ker je komposta zmanjkalo. Naslednja prodaja bo predvidoma možna konec meseca maja, oziroma v začetku junija.

 Prosijo za razumevanje.

Spoštovani občani/občanke.

Obveščamo Vas da bo ZC CERO Gajke in CPR v torek, dne 28.2. 2017 odprt samo do 12. ure.

Hvala za razmevanje.