Sporočila za javnost

Obveščamo, da je električno vozilo Zapeljivec, s ponedeljkom, 16.9.2019, zaključilo z vožnjami v tej sezoni.

Pred dobrim mesecem je družba Javne službe Ptuj na sedmih različnih lokacijah na Ptuju postavila zabojnike za ločeno zbiranje odpadnega jedilnega olja. Odziv občanov je izjemen.

Do danes je bilo zbranih kar 123 litrov odpadnega jedilnega olja, kar kaže na visoko osveščenost občanov o škodljivosti olj za okolje in pomenu zbiranja le-teh.

Največ plastenk odpadnega jedilnega olja je bilo zbranih na lokacijah v blokovskem naselju: pri OŠ Ljudski vrt, pri trgovini Spar-Rabelčja vas in pri OŠ dr. Ljudevita Pivka. Na podlagi zbranih količin oddanih plastenk bodo še v tem mesecu obračunani dobropisi za posamezno odjemno mesto (0,20 EUR/liter).

Občane Mestne občine Ptuj, ki jih je prizadelo močno nedeljsko neurje, pozivamo, da ob čiščenju okolice zberejo kosovne in druge odpadke. Kosovni in zeleni odpad naj bo odložen ločeno, na vidnem in dostopnem mestu.

Odvoz zbranih odpadkov bodo uslužbenci JS Ptuj prevzemali od ponedeljka, 15.7.2019, po predhodnem naročilu na tel. št. 02 620 73 64 ali na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate..

Naročila za odvoz kosovnih odpadkov in zelenega odpada, ki so nastali po neurju, se sprejemajo na zgoraj navedenih kontaktih, do vključno petka, 19.7.2019.Prav tako je do petka, 19.7.2019 (do konca delovnika) možno dostaviti odpadke nastalih po neurju osebno s strani oškodovancev na prevzemno mesto CERO Gajke, Dornavska cesta 26. 

Uradni dopis: Pritožba na novinarsko častno razsodišče

 

V članku novinarke Mojce Zemljarič z naslovom »Brez žrtev – sreča v nesreči«, objavljenem v Štajerskem Tedniku dne 19. 7. 2019, smo zaznali navedbe in subjektivne komentarje novinarke, ki so po naši oceni nekorektni in v ničemer ne doprinesejo k objektivnemu poročanju o dogodku. Komentar je žaljiv, neutemeljen in krni dobro ime podjetja.

Članek se nanaša na odstranjevanje posledic neurja, ki je pred kratkim zelo močno prizadelo Ptuj. Prvemu neurju sta sledila še dva, v zelo kratkem času. Posledice neurja se še vedno odstranjujejo in se bodo še nekaj časa.

Komentar »Odgovora na vprašanje, zakaj nagnjenega droga v krožišču niso nemudoma ali pa v najkrajšem možnem času odstranili, nam niso posredovali. Kot kaže, jim je za varnost 20.000 voznikov, ki dnevno prevozijo krožišče, nad katerim se je teden dni sklanjal poškodovani drog, bolj malo mar.« krši 2. člen Novinarskega kodeksa, saj se novinarka v tem primeru ni izogibala osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev. Nasprotno, s subjektivnim komentarjem je storila ravno to, podatke in dejstva je predstavila na žaljiv način brez dejanske osnove in izven poklicnih standardov novinarskega dela.

Komentar je tudi vsebinsko sporen, saj smo odgovor na vprašanje posredovali znotraj roka, ki ga predpisuje 6. odst. 45. člena ZMed. Vprašanje smo prejeli dne 15. 7. 2019 ob 14.10, rok za odgovor pa je sedem delovnih dni. Odgovor smo posredovali dne 19. 7. 2019, štiri dni po prejemu. Razumemo potrebo medija, da o dogodku poroča čim bolj ažurno, a v konkretnem primeru je potrebno razumeti, da so vse ekipe delavcev še vedno na terenu in še vedno odstranjujejo posledice neurja. In še bodo nekaj časa. Podrtih ali poškodovanih je bilo preko 400 dreves, na več večstanovanjskih objektih je bila odkrita streha, mestno središče pa je bilo povsem poplavljeno. Sodelavci začenjajo delovni dan ob 4. uri zjutraj, da bi čim prej te posledice tudi odstranili, vendar je dela preveč, da bi lahko vse odstranili takoj.

Ker želimo medijem vedno dati objektivne in pravilne odgovore, vedno informacije preverimo pri sodelavcih, ki so neposredno povezani z vprašanjem. Tako je bilo tudi tokrat, vendar točnega razloga, zakaj drog ni bil odstranjen prej, do dne, ko smo posredovali odgovor, žal nismo uspeli pridobiti. Ponovno izpostavljamo, da smo odgovor dali četrti dan po prejemu vprašanj. Verjamemo, da je želja po pridobitvi natančnih in objektivnih informacij tudi ratio legis uzakonjenega roka za posredovanje odgovorov. Ta z razlogom znaša 7 delovnih dni in ne 2 dni, kot ga pričakuje novinarka. Razumeli bi, če bi novinarka zaradi želje po čim prejšnjem poročanju navedla, da odgovorov do zaključka redakcije ni prejela, kar bi bilo resnično, vendar brez škodljivega komentarja, ki k dodani vrednosti članka ne doprinese v ničemer in je izključno škodoželjen in žaljiv.

Vsebinsko pa je komentar tudi napačen. Dejstvo, da podjetje v roku, ki ga je novinarka brez pravne podlage določila sama (postavila je rok do srede, 17.7.2019, dopoldan, torej manj kot 2 delovna dneva) ni posredoval odgovora, nima nobene zveze z vprašanjem, ali je podjetju mar ali ne za varnost voznikov. Pravilen bi bil npr. sklep, da je podjetju malo mar za obveščenost ljudi, za komuniciranje z javnostjo, za medij kot takšen. Posredovanje odgovora pa z varnostjo voznikov ni neposredno povezana, kar dodatno izkazuje škodoželjnost novinarke pri pripravi prispevka. S tem je novinarka kršila tudi 5. člen Novinarskega kodeksa, saj bi morala na njena ugibanja posebej opozoriti, česar ni storila. Novinarka ni navedla, da je vprašanja posredovala v ponedeljek, 15. 9. 2019, pričakovala pa jih je do 17. 9. 2019, da bi tudi pri povprečnemu bralcu to lahko vzbudilo dvom o tem, ali je razlog za neposredovanje odgovora morda drugje, kakor v brezbrižnosti.

Glede na to, da smo tako odgovorni urednici kakor novinarki v preteklosti že večkrat pošiljali vljudne in korektne pozive k bolj objektivnemu poročanju in izogibanju subjektivnih komentarjev, pritožba mediju ni smiselna in jo tokrat podajamo pritožbo neposredno na NČR.

Verjamemo, da ste skozi objave v medijih sicer že sami dobili občutek o tem, kaj pomeni odstranjevanje posledic po tako hudem neurju, kot je tokrat prizadejalo Ptuj. V kolikor pa je za razjasnitev okoliščin potrebno posredovati poročila o delu naših ekip, vam ta z veseljem posredujemo naknadno.

Menimo, da je škodoželjno komentiranje ravnanj naših delavcev in njihovega odnosa do dela, po tem, ko se že toliko časa trudijo po vseh močeh, milo rečeno nekorektno. Že sama vsebina članka v času, ko se ljudje trudijo čim prej odstraniti posledice, vsak v neurju prizadeti pa povsem razumljivo meni, da je tisto, kar se tiče neposredno njega samega, najbolj pomembno, je po našem mnenju neprimerna in brez sočutja do udeleženih delavcev. Vsi obžalujemo dejstvo, da se je drog podrl in bi ga tudi nemudoma odstranili, v kolikor bi znali predvideti prihodnje dogodke. Ne bežimo od odgovornosti, da smo narobe ocenili stanje droga in da bi morala odstranitev tega imeti višjo prioriteto, vendar menimo, da si odnosa, kot ga je prikazala v članku novinarka, ne zaslužimo. Pričakujemo opravičilo novinarke in medija.

Akcije pregleda sortiranja odpadkov pri večstanovanjskih stavbah so se udeležili predstavniki Javnih služb Ptuj, z direktorjem mag. Alenom Hodnikom, Sabina Jupič, medobčinska inšpektorica Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju in predstavniki lokalnih medijev. Povod akcije so prejeti očitki s strani uporabnikov o premajhni frekvenci odvoza in o previsokih zneskih na položnicah za ravnanje s komunalnimi odpadki.

Pri pregledu zbirnih mest na Volkmerjevi ulici in Ulici 5. prekomorske, so bile ugotovljene številne nepravilnosti pri ločevanju odpadkov. Do vrha polni zabojniki za mešane komunalne odpadke in polne vreče ob njih, so že na prvi pogled dajale vtis o zaskrbljujočem stanju. Ob sortiranju odpadkov iz odvrženih vreč je bilo zbrano ogromno drugih odpadkov, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke – biološki odpadki, oblačila, steklenice, embalaža, papir, kosovni odpadki. Tem so namenjeni ločeni zabojniki, ki so bili ob pregledu skoraj prazni. Ugotovitve pregleda so tako potrdile, da volumen zabojnikov za mešane komunalne odpadke zadošča potrebam stanovalcem in da je nameščenih zadostno število posod.

Izjava direktorja Javnih služb Ptuj d.o.o., mag. Alena Hodnika: »Ugotavljamo, da je ločeno zbiranje odpadkov v blokovskih naseljih zelo slabo, predvsem ostaja embalaža. V mešanih komunalnih odpadkih se nahaja tudi precej bioloških odpadkov, papir, torej vse tisto, kar sem ne sodi. Še enkrat pa izpostavljam, kar smo že večkrat povedali, gre za odpadke, ki so najdražji, saj ta ostanek vozimo v Celje, kjer nam vsako tono zaračunajo.«

Namen akcije je spodbuditi občane k pravilnemu in doslednemu ločevanju odpadkov, saj se s tem zmanjšuje vpliv na okolje. Cena ravnanja z odpadki ostaja nespremenjena, občani pa lahko z odgovornim ločevanjem odpadkov znatno znižajo znesek položnice. Bolje kot so odpadki sortirani, manjša je zbrana količina mešanih komunalnih odpadkov in s tem manjši strošek za uporabnika.

Izjava direktorja Javnih služb Ptuj d.o.o., mag. Alena Hodnika: »V kolikor prebivalci blokovskih naselij ne bodo uspeli zmanjšati količine mešanih komunalnih odpadkov, se jim to lahko precej pozna na položnicah. Tega ne želimo, ampak želimo znižati položnice vsem občanom. Zato upam, da bo tudi današnja akcija prebujenje tistim, ki lahko vplivajo na to, da bi bila količina teh odpadkov v prihodnje čim manjša.«

Družba Javne služb Ptuj zato občane ponovno poziva k doslednemu in odgovornemu sortiranju odpadkov.