Poročilo o stanju vplačil parkirnine na območju modre cone v Mestni občini Ptuj

Od 1.3.2016 je na območju parkirnih površin - modre cone v Mestni občini Ptuj možno plačati parkirnino s pomočjo mobilnega telefona. V spodnjem grafikonu je podano število plačanih parkirnin v mesecu marcu, aprilu, maju in juniju 2016. Trend plačevanja parkirnine s pomočjo mobilnega telefona rahlo raste, je pa seveda za pričakovati, da se bo trend plačil v poletnih mesecih malenkost znižal zaradi letnih dopustov.

Leto 2016 Število vplačil z mobilnim telefonom
Marec 173
April 200
Maj 300
Junij 207