Občanke in občane Mestne občine Ptuj obveščamo, da bo v marcu in aprilu potekala akcija zbiranja zelenega odreza po četrtnih skupnostih.

KOMU JE AKCIJA NAMENJENA?

Akcija je namenjena zgolj za gospodinjstva, zato ni dovoljeno odlaganje teh vrst odpadkov iz poslovne dejavnosti.

KAJ SODI MED ZELENI ODREZ?

Med zeleni odrez sodijo:

  • ODPADNO VEJEVJE Z DREVES, ŽIVIH MEJ, GRMOVJA,
  • ODPADNI PLEVEL (samo v vrečah),
  • ODPADNO LISTJE (samo v vrečah).

NAČIN ZBIRANJA ZELENEGA ODREZA

Prosimo, da zeleni odrez nastavite na vidno mesto ob navedenem terminu zjutraj. Zeleni odrez izvajamo s hidravličnim prekucnikom, zato prosimo, da ga ne nastavljate pod drevesi, nadstreški in ob ograjo.

DATUMI PREDVIDENEGA ZBIRANJA ZELENEGA ODREZA PO ČETRTNIH SKUPNOSTIH:

S klikom na četrtno skupnost se prikaže seznam ulic, v katerih bo potekalo zbiranje.

NOVO V LETU 2024: 

Od 1. 3. do 30. 4. 2024 lahko zeleni odrez brezplačno pripeljete v zbirni center CERO Gajke, Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj. Ob oddaji, v času akcije, se bo pripeljani zeleni odrez na zbirnem centru stehtal, občani pa morajo predložiti odrezek od položnice kot dokazilo, da so vključeni v sistem ravnanja z odpadki v Mestni občini Ptuj. Oddana količina se v času akcije zelenega odreza ne šteje v kvoto 130 kg.