Preplastitev ceste Gomila - Krčevina pri Vurbergu

Od 4.5.2021 dalje se bo izvajala preplastitev ceste LC 060031 Gomila - Krčevina pri Vurbergu (od h. št. 4 do odcepa za h. št. 104i in do križišča) v ČS GRAJENA v dolžini 1045m. Gradbena dela se bodo izvajala v času od 4. 5. do 15. 6. 2021. Izvedene bodo polovične zapore in občasne popolne zapore. Obvozi bodo urejeni po obvoznih cestah. Dostop stanovalcem bo zagotovljen ves čas gradnje.

Zapora ceste na Grajeni

Zaradi novega asfaltiranja gramozirane ceste bo od ponedeljka, 26. 4. 2021 zaprta cesta JP 829511 Krčevina pri Vurbergu (od hišne številke 157 do hišne številke 154e) v Četrtni skupnosti Grajena v dolžini 320 metrov. Izvedene bodo polovične zapore in občasne popolne zapore. Obvozi bodo urejeni po obvoznih cestah. Dostop stanovalcem bo zagotovljen ves čas gradnje.

 

Prenova Gajzerjeve ulice

Od 28. 4. do 30. 4. 2021 se bodo izvajala asfalterska dela v Gajzerjevi ulici.