STORITEV

CENA BREZ DDV

STOPNJA DDV

VREDNOST DDV

CENA Z DDV

Uporaba transportne krste

27,50

9,5

2,61

30,11

Uporaba mrliške vežice z čajno kuhinjo /1 dan

73,30

9,5

6,96

80,26

Dvig in prenos pokojnika s kraja smrti- ponesrečenec

45,97

9,5

4,37

50,34

Dvig in prenos pokojnika s kraja smrti- odrasla oseba

41,99

9,5

3,99

45,98

Uporaba pogrebnega vozička

13,00

9,5

1,24

14,24

Odstranitev vencev - odvoz na deponijo

14,00

9,5

1,33

15,33

Stojnina vozila EUR/uro

15,00

9,5

1,43

16,43

Uporaba mrliške vežice brez čajne kuhinje/ 1 dan

30,00

9,5

2,85

32,85

Glasbena spremljava ( ozvočenje)

17,08

9,5

1,62

18,70

Spremljevalec EUR/uro

14,00

9,5

1,33

15,33

Spremstvo in izvajanje pogrebnega ceremoniala - žarni pogreb

60,00

9,5

5,70

65,70

Ureditev pokojnika- oblačenje

36,12

9,5

3,43

39,55

Spremstvo in izvajanje pogrebnega ceremoniala -klasični pogreb

90,00

9,5

8,55

98,55

Izkop in zasutje klasičnih grobov ter zavarovanje sosednjih grobov

170,00

9,5

16,15

186,15

Uporaba hladilne komore/dan

27,40

9,5

2,60

30,00

Prva ureditev groba

28,01

22

6,16

34,17

Izkop in zasutje poglobljenega groba

140,00

9,5

13,30

153,30

Prevoz nad 5 KM z voznikom EUR/uro- doplačilo EUR/km

0,65

9,5

0,06

0,71

Izkop in zasutje žarnih grobov ter zavarovanje sosednjih grobov

45,00

9,5

4,28

49,28

Eksumacija trupel v dobi mirovanja ( 20 let) -
1x prekop

185,00

9,5

17,58

202,58

Oblikovanje in 1. zasaditev

14,00

22

3,08

17,08

Prevoz lokalno do 5 KM z voznikom v EUR

16,04

9,5

1,52

17,56

Najem mobilnega ozvočenja

20,00

9,5

1,90

21,90

Napis na začasno obeležje

6,92

9,5

0,66

7,58

PK delavec

13,80

9,5

1,31

15,11

PK delavec - popoldansko delo

14,80

9,5

1,41

16,21

PK delavec - nočno delo

16,80

9,5

1,60

18,40

PK delavec - nedelja in prazniki

18,20

9,5

1,73

19,93

PV delavec- nočno delo in praznik ali nedelja

20,50

9,5

1,95

22,45

KV delavec

14,50

9,5

1,38

15,88

KV delavec- popoldansko delo

15,80

9,5

1,50

17,30

KV delavec- nočno delo

18,20

9,5

1,73

19,93

KV delavec- nedelja in prazniki

21,80

9,5

2,07

23,87

KV delavec- nočno delo in praznik ali nedelja

24,50

9,5

2,33

26,83

Dekoracija in priprava krste ter znamenje

23,00

9,5

2,19

25,19

Izdaja soglasja k izvedbi del na pokopališču

25,00

22

5,50

30,50

Priprava dokumentacije za prenos najemnine grobov

10,00

22

2,20

12,20

 
 
Vse cene so v EUR.
Cenik velja od 1.4.2020
 

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..