CENIK POKOPALIŠKIH STORITEV

 

Cene pokopališke dejavnosti s klepom sprejme mestni svet.

 

CENIK POGREBNIH STORITEV

 

 Stroški storitev zunanjih izvajalcev (upepelitev pokojnika, objava osmrtnice,..) se obračunajo naročniku pogreba z 20% pribitkom na nabavne cene.

Stroški materiala, ki se uporablja pri izvajanju pogreba (krsta, žara,..) se oblikujejo tržno, glede na cene na trgu.

Pri izvedbi pogreba ali storitev izven delovnega časa se cene storitev povečajo za 50% (popoldanske ure, vikendi).

Cenik je veljaven od 1.1.2023.

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..