STORITEV

CENA BREZ DDV

STOPNJA DDV

VREDNOST DDV

CENA Z DDV

Grobnina (enojni grob)

40,80

22,00  8,98  49,78

Grobnina (družinski grob)

46,28

22,00 10,18  56,46

Najem žarne niše

20,49

22,00  4,51  25,00

Raztros pepela (enkratni znesek ob pogrebu)

20,49

 22,00  4,51  25,00

Povračilo stroškov za ureditev žarne niše za 4 žare

2.049,18

 22,00  450,82  2.500,00

Povračilo stroškov za ureditev žarne niše za 6 žar

2.213,11

 22,00  486,88  2.699,99

Uporaba transportne krste

27,50

9,5

2,61

30,11

Uporaba mrliške vežice s čajno kuhinjo /1 dan

73,30

9,5

6,96

80,26

Dvig in prenos pokojnika s kraja smrti- ponesrečenec

45,97

9,5

4,37

50,34

Dvig in prenos pokojnika s kraja smrti- odrasla oseba

41,99

9,5

3,99

45,98

Uporaba pogrebnega vozička

13,00

9,5

1,24

14,24

Odstranitev vencev - odvoz na deponijo

14,00

9,5

1,33

15,33

Stojnina vozila EUR/uro

15,00

9,5

1,43

16,43

Uporaba mrliške vežice brez čajne kuhinje/ 1 dan

30,00

9,5

2,85

32,85

Glasbena spremljava ( ozvočenje)

17,08

9,5

1,62

18,70

Spremljevalec EUR/uro

14,00

9,5

1,33

15,33

Spremstvo in izvajanje pogrebnega ceremoniala - žarni pogreb

60,00

9,5

5,70

65,70

Ureditev pokojnika - oblačenje

36,12

9,5

3,43

39,55

Spremstvo in izvajanje pogrebnega ceremoniala -klasični pogreb

90,00

9,5

8,55

98,55

Izkop in zasutje klasičnih grobov ter zavarovanje sosednjih grobov

170,00

9,5

16,15

186,15

Uporaba hladilne komore/dan

27,40

9,5

2,60

30,00

Prva ureditev groba

28,01

22

6,16

34,17

Izkop in zasutje poglobljenega groba

140,00

9,5

13,30

153,30

Prevoz nad 5 KM z voznikom EUR/uro- doplačilo EUR/km

0,65

9,5

0,06

0,71

Izkop in zasutje žarnih grobov ter zavarovanje sosednjih grobov

45,00

9,5

4,28

49,28

Ekshumacija trupel v dobi mirovanja (20 let) -
1x prekop

185,00

9,5

17,58

202,58

Oblikovanje in 1. zasaditev

14,00

22

3,08

17,08

Prevoz lokalno do 5 KM z voznikom v EUR

16,04

9,5

1,52

17,56

Najem mobilnega ozvočenja

20,00

9,5

1,90

21,90

Napis na začasno obeležje

6,92

9,5

0,66

7,58

PK delavec

13,80

9,5

1,31

15,11

PK delavec - popoldansko delo

14,80

9,5

1,41

16,21

PK delavec - nočno delo

16,80

9,5

1,60

18,40

PK delavec - nedelja in prazniki

18,20

9,5

1,73

19,93

PV delavec- nočno delo in praznik ali nedelja

20,50

9,5

1,95

22,45

KV delavec

14,50

9,5

1,38

15,88

KV delavec- popoldansko delo

15,80

9,5

1,50

17,30

KV delavec- nočno delo

18,20

9,5

1,73

19,93

KV delavec- nedelja in prazniki

21,80

9,5

2,07

23,87

KV delavec- nočno delo in praznik ali nedelja

24,50

9,5

2,33

26,83

Dekoracija in priprava krste ter znamenje

23,00

9,5

2,19

25,19

Izdaja soglasja k izvedbi del na pokopališču

25,00

22

5,50

30,50

Priprava dokumentacije za prenos najemnine grobov

10,00

22

2,20

12,20

 
Vse cene so v EUR.
 
Cene osnovnega pogreba
 
V podjetju Javne službe Ptuj, d.o.o., kot izvajalec pogrebne dejavnosti in upravljavec starega in novega Rogozniškega pokopališča, zagotavljamo vse tri oblike pogrebov, v skladu z zakonom in predpisanimi standardi in normativi za osnovni pogreb.
 
Cene (brez DDV) znašajo: 
 
• osnovni pogreb z žaro: 715,99 EUR
 
• osnovni pogreb s krsto: 530,08 EUR
 
• osnovni pogreb z raztrosom pepela: 603,62 EUR

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..