Sporočila za javnost

Na parkirišču v Ulici heroja Lacka je podjetje Javne službe Ptuj pričelo s sanacijo kolesarske steze in pločnika, saj so korenine bližnjih dreves poškodovale asfalt in je bila zato vožnja po kolesarski stezi ter hoja po pločniku nevarna.

Sanacija asfalta brez vidnega stika se izvaja z inovativnim postopkom, s segrevanjem obstoječega asfalta. Prednosti postopka s segrevanjem so, da ni potreben dovoz materiala ter uporaba/reciklaža obstoječega materiala. Sanacija asfalta s postopkom segrevanja se lahko uporablja tudi za krpanje udarnih jam in poškodovanega vozišča, velikosti do 5 m2, in za sanacijo linijskih razpok okrog pokrovov kanalizacijskih jaškov.

Izvajalec del je Viktor Fideršek s.p., Bukovci 111 ,2281 Markovci.

Foto 1: Sanacija asfalta parkirišče Lackova ulica, foto 2: Poškodovana kolesarska steza, foto 3: Kolesarska steza in pločnik po sanaciji. Fotografije: Javne službe Ptuj.

  

V sredo, 15. julija 2020, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v vili Podrožnik v Ljubljani sprejel komunalne delavce iz vse Slovenije, ki so s svojim požrtvovalnim delom kljub omejitvam v času pandemije zagotavljali nemoteno izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb. Med udeleženci podelitve priznanja sta bila tudi dva komunalna delavca iz Javnih služb Ptuj - Rajko Zupanič iz enote urejanja in čiščenja javnih površin ter Robert Šuen iz enote ravnanja z odpadki. Oba predstavljata celoten kolektiv Javnih služb Ptuj, ki je v času kriznih razmer zaradi epidemije novega koronavirusa skrbel za nemoteno delovanje gospodarskih javnih služb in za urejeno ter čisto okolje.

Zaposleni na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva so bili v času nedavne epidemije koronavirusne bolezni nepogrešljivi in dela niso odložili niti takrat, ko je večina države obstala. S tem so bili tudi pomemben in zanesljiv člen pri preprečevanju širjenja okužb. »Čistilke in smetarji ste nenadomestljivi. Zaposleni v javnih in zasebnih službah zagotavljate, da vse deluje, kakor da ne bi bilo posebnih razmer - zaradi vas imamo vodo, elektriko, internet, ulice so urejene, ceste varne,« je zapisano v utemeljitvi Jabolka navdiha, ki ga je marca letos virtualno podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vsem, ki so skrbeli, da je v času epidemije življenje vendarle teklo naprej.

V znak hvaležnosti za njihov nenadomestljiv prispevek v času premagovanja epidemije je predsednik republike zaposlenim v dejavnostih ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode, urejanja in čiščenja javnih površin ter pogrebne in pokopališke dejavnosti vročil repliko priznanja Jabolko navdiha. Priznanje je v imenu udeležencev na mestu prevzel predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva g. Miran Lovrič, ki se je zahvalil za izkazano čast in poudaril, da so bile prioritete komunalnih podjetij v času epidemije predvsem varstvo zaposlenih in opravljene storitve za gospodinjstva in gospodarstvo. Njihovo ključno trajnostno načelo pa je bilo "bodite zdravi in ohranite zdrav razum." V nagovoru je predsednik Pahor izrazil zahvalo za prizadevnost in profesionalnost pri opravljanju dela v izredih razmerah. "Naša dežela je narejena za trajnostni ravoj, del skrbi za naravo ste tudi vi. Brez vas življenje ne bi šlo naprej", je še poudaril predsednik republike.

V prostorih nekdanje trgovine Bratje Reš-Žerak, na Volkmerjevi cesti 25 na Ptuju, je v sredo, 15. januarja, ob 11. uri svoja vrata odprla trgovina Ptujski škrnicl. Pred množico obiskovalcev sta trgovino otvorila županja Mestne občine Ptuj Nuška Gajšek in direktor Javnih služb Ptuj mag. Alen Hodnik, ki sta izrazila navdušenje ob novi pridobitvi za mesto Ptuj. Ideja o trgovini z domačimi pridelki in izdelki je nastala kot nadgradnja uspešnega projekta LAS – prodaja proizvodov slovenskih kmetij. Z namenom spodbujati rabo lokalno pridelane hrane ter izdelkov iz lokalnega okolja in ponovno uporabo že zavrženih predmetov, ki jim lahko vdahnemo novo življenje, je nastal Ptujski škrnicl.

Vse občanke in občane Mestne občine Ptuj obveščamo, da bo v mesecu aprilu in maju potekala akcija zbiranja zelenega odreza po četrtnih skupnosti. Družba Javne službe Ptuj želi s to akcijo zmanjšati število divjih odlagališč.

KOMU JE AKCIJA NAMENJENA?

Akcija je namenjena zgolj za gospodinjstva in zato ni dovoljeno odlaganje teh vrst odpadkov iz poslovne dejavnosti.

KAJ SODI MED ZELENI ODREZ?

Med zeleni obrez lahko občani oddate:

  • ODPADNO VEJEVJE Z DREVES, ŽIVIH MEJ, ITD…,
  • ODPADNI PLEVEL (samo v vrečah),
  • ODPADNO LISTJE (samo v vrečah)

Odjemalce toplotne energije na območju daljinskega sistema v Mestni občini Ptuj obveščamo, da se je s 1. 10. 2019 spremenil cenik oskrbe s toplotno energijo. Variabilni del cene toplotne energije se je znižal za 3,61 %, fiksni del pa se je znižal za 5,96 %.  Več o tem.