Sporočila za javnost

Občanke in občane Mestne občine Ptuj obveščamo, da bo v marcu in aprilu potekala akcija zbiranja zelenega odreza po četrtnih skupnosti, s čimer želimo zmanjšati število divjih odlagališč.

KOMU JE AKCIJA NAMENJENA?

Akcija je namenjena zgolj za gospodinjstva, zato ni dovoljeno odlaganje teh vrst odpadkov iz poslovne dejavnosti.

KAJ SODI MED ZELENI ODREZ?

Med zeleni odrez sodi:

  • ODPADNO VEJEVJE Z DREVES, ŽIVIH MEJ, GRMOVJA,
  • ODPADNI PLEVEL (samo v vrečah),
  • ODPADNO LISTJE (samo v vrečah).

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Mestne občine Ptuj

Uporabnike   storitev   ravnanja   s   komunalnimi   odpadki   na   območju   Mestne občine Ptuj obveščamo, da bo letošnja akcija zbiranja nevarnih odpadkov  iz gospodinjstev potekala od 19. do 23. septembra  2022. Izvedena bo s premično zbiralnico nevarnih odpadkov po spodaj navedenem razporedu. 

DATUM                        ČAS DELA          LOKACIJA ZBIRANJA

ponedeljek, 19. 9. 2022  11.00 – 12.00 Parkirišče nad ribnikom v Orešju

                      12.30 – 13.30 Krčevina pri Vurbergu – v bližini h.š. 134

                      14.00 – 15.00 Mestni vrh  pri Kmetijski šoli

                      15.30 – 16.30 Dom krajanov Grajena h.š. 46

                      17.00 – 18.30 Maistrova ulica 52 – avtobusna postaja

torek, 20. 9. 2022      11.00 – 12.00 Parkirišče za gostilno Ribič – bivši Koto

                     12.30 – 13.30 Parkirišče pod gradom

                     14.00 – 15.00 Panonska UL. 5 

                     15.30 – 16.30 Gasilski dom Ptuj

                     17.00 – 18.30 Parkirišče pred vrstnimi hišami -Volkmerjeva cesta

sreda, 21. 9. 2022      13.00 – 14.30 Gasilski dom Spuhlja

                    15.00 – 16.30 Vulkanizerstvo Kolarič na Ormoški cesti

                    17.00 – 18.30         Dom krajanov Budina/Brstje - Belšakova ulica 20/a

četrtek, 22. 9. 2022     13.00 – 14.30 Mercatorjeva trgovina na Rogoznici

                    15.00 – 16.30 Nogometno igrišče v Podvincih

                    17.00 – 18.30         Gasilski dom Kicar

petek, 23. 9. 2022     13.00 – 14.30 Mercatorjeva trgovina Novi dom na Bregu

                    15.00 – 16.30 Selska cesta 2 – Gasilski dom Turnišče ali Mercator

                    17.00 – 18.30        Ob železnici 15 – avtobusna postaja

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju občine Dornava

Uporabnike   storitev   ravnanja   s   komunalnimi   odpadki   na   območju   občine   Dornava obveščamo, da bo letošnja akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev potekala 30. septembra  2022. Izvedena bo s premično zbiralnico nevarnih odpadkov po spodaj navedenem razporedu.

 

DATUM                    ČAS DELA             LOKACIJA ZBIRANJA

petek, 30. 9. 2022   9.00  – 11.00         Dornava, pri Kmetijski zadrugi                          

                               11.30  – 13.30       Mezgovci ob Pesnici pri PGD Mezgovci

                               14.00  – 16.00       Polenšak pri  OŠ - Polenšak 6

 

Med nevarne odpadke sodijo: zdravila, škropiva, odpadna olja, oljni filtri, barve, laki, spreji, čistila, tonerji tiskalnikov, akumulatorji, baterije, neonske, varčne in halogenske žarnice.

 

Občanke in občane Mestne občine Ptuj obveščamo, da bo v marcu in aprilu potekala akcija zbiranja zelenega odreza po četrtnih skupnosti, s čimer želimo zmanjšati število divjih odlagališč.

KOMU JE AKCIJA NAMENJENA?

Akcija je namenjena zgolj za gospodinjstva, zato ni dovoljeno odlaganje teh vrst odpadkov iz poslovne dejavnosti.

KAJ SODI MED ZELENI ODREZ?

Med zeleni odrez sodi:

  • ODPADNO VEJEVJE Z DREVES, ŽIVIH MEJ, GRMOVJA,
  • ODPADNI PLEVEL (samo v vrečah),
  • ODPADNO LISTJE (samo v vrečah).

Trgovina Ptujski škrnicl na Volkmerjevi cesti je od 5. 2. 2022 zaprta, s svojo ponudbo se ponovno vrača v staro mestno jedro. 

V soboto, 12. 2. 2022, ob 8. uri, bo Ptujski škrnicl odprl svoja vrata v  trgovinici na Prešernovi ulici 15 (ob Piceriji Slonček). V prijetni butični trgovinici bo mogoče še vedno najti vse, kar ponuja blagovna znamka Ptujski škrnicl, ter slediti vsemu dobremu. Na dan otvoritve so za kupce pripravili 10 % otvoritveni popust, prav tako pa bodo v ponudbi sedaj zelo aktualni domači krofi in kakšno presenečenje za valentinovo. Kupcem bodo pred Ptujskim škrniclom na voljo parkirna mesta z dovoljenim časom brezplačnega parkiranja do 30 minut, tako da bodo lahko v miru opravili svoj nakup. 

Mag. Alen Hodnik, direktor Javnih služb Ptuj: »Informacija o zaprtju trgovine Ptujski škrnicl na Volkmerjevi cesti in selitev v staro mestno jedro je marsikoga presenetila, predvsem zaradi bojazni pomanjkanja parkirnih prostorov. Vendar smo skupaj z MO Ptuj našli rešitev in zagotovili kratkotrajno parkiranje. Prepričani smo, da je odločitev prava, saj bo poslovanje na novi lokaciji stroškovno sprejemljivejše, hkrati pa prispevamo k oživljanju starega mestnega jedra. Ptujski škrnicl je kupcu prijazna trgovina, kjer vas postrežejo zelo prijazne prodajalke, ki se zavedajo, kako pomembno je poznati ponudbo v trgovini. Na enem mestu je združena pestra ponudba lokalnih ponudnikov, ki zadovolji še tako zahtevnega kupca.

Vljudno vabljeni na novo lokacijo v Prešernovi ulici 15, kjer bomo za vas vsak dan poslovali med 9. in 17. uro, ob sobotah pa med 8. in 12. uro.«

Ptujski škrnicl je v zadnjih dveh letih postal prepoznavna blagovna znamka, ki s svojo vsebino prepriča vse več zahtevnih in ozaveščenih kupcev, ki želijo poznati izvor in sledljivost prehranskih artiklov. Ptujski škrnicl že od začetka sloni na ponudbi lokalnega, domačega in slovenskega.  S sodelovanjem s preko 100 ponudniki, več kot 70 % ponudnikov je iz občin Spodnjega Podravja, se je ustvarila tudi bogata mreža ponudnikov, ki so se na ta način medsebojno spoznali in pričeli tudi sodelovati. Sodelovanje Javnih služb Ptuj preko Ptujskega škrnicla  z več kot 100 ponudniki sloni na pravični trgovini, ki je vse bolj pomemben pojem v evropski kmetijski politiki ter vzpodbuja trgovce k zavezi o pravičnem in legalnem plačilu, ki lokalnim ponudnikom omogoča preživetje, ter vse krajšim dobavnim verigam, ki omogočajo svežino in kvalitetno prehrano.  

V Q centru na Ptuju je kupcem na voljo tudi stojnica z izdelki Ptujskega škrnicla, in sicer od ponedeljka do petka med 8. in 16. uro.

Ptujski škrnicl je zgodba o povezovanju, mreženju ter osveščanju. Z nakupom v Ptujskem škrniclu podprete lokalne in slovenske pridelovalce zdrave hrane ter ohranjate delovna mesta. Hvala, da ostajate naši kupci. Vabljeni, da nas obiščete v trgovini na Prešernovi ulici 15 (zraven Picerije Slonček) ali pa na naši stojnici v Q centru.

 

Na CERO Gajke je postavljen nov kotiček za vse, ki bi želeli oddati svoje še delujoče aparate v ponovno uporabo. Kotiček je označen z rumeno tablo in tako nezgrešljiv. V kotičkih se zbira aparate, ki so delujoči in primerni za ponovno uporabo: belo tehniko – pralne stroje, hladilnike, pečice, male gospodinjske aparate, zabavno elektroniko – radie, zvočnike, LCD televizije in monitorje, svetila, računalniško opremo ter orodje za dom in vrt; skratka vse naprave, ki delujejo na elektriko ali baterije. 

Ob predaji kotičkov s strani družbe ZEOS, d.o.o. v uporabo na CERO Gajke  je direktor podjetja Javne službe Ptuj d.o.o. mag. Alen Hodnik poudaril: »Kot družbeno odgovorno podjetje delujemo v smeri zmanjševanja količine odpadkov in varovanju naravnih virov. Zato pozdravljamo idejo projekta in prizadevanja družbe ZEOS za postavitev zbirnega kotička za oddajo še delujočih aparatov tudi na ptujskem zbirnem centru. Z našim centrom ponovne uporabe, ki deluje pod okriljem zbirnega centra CERO Gajke, pa bomo še delujočim aparatom podaljšali življenjsko dobo in hkrati poskrbeli za okolje.«

Kar 1-2 % takšnih naprav se v povprečju vsako leto najde med zbranimi e-odpadki in te po nepotrebnem končajo v predelavi materiala. Tako skrajšamo njihovo življenjsko dobo, s tem pa prispevamo k večji porabi in onesnaževanju naravnih virov, še posebej pri proizvodnji novih, ki nadomestijo stare. V družbi ZEOS verjamejo, da je najbolj trajnostni aparat vedno tisti, ki ga že imamo, zato je smiselno, da ga poskušamo uporabljati čim dlje. 

»S postavitvijo kotička za ponovno uporabo bomo naredili korak naprej k prehodu na krožno ravnanje z električno in elektronsko opremo. Pravilno ločevanje e-odpadkov je seveda zelo pomembno, poskrbeti pa moramo tudi, da bi bilo teh odpadkov čim manj. Če odslužene in še delujoče aparate predajamo v ponovno uporabo, jim podaljšujemo življenjsko dobo in posledično ustvarjamo manj e-odpadkov.« je povedal direktor družbe ZEOS, d.o.o. Emil Šehić.

Kotički se postavljajo v sklopu projekta Life Spodbujamo e-krožno pod sloganom #Še sem uporaben! na zbirne centre lokalnih izvajalcev služb ravnanja z odpadki v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o. s projektnima partnerjema Zbornico komunalnega gospodarstva pri GZS in podjetjem TSD, d.o.o.. Projekt je sofinanciran s strani Ministrstva za okolje in prostor RS ter Evropske komisije.

Vabljeni vsi občanke in občani, da obiščete zbirni center CERO Gajke, oddate v rumeni kotiček kakšen svoj še delujoči aparat, ki ga več ne potrebujete in tako poskrbite, da bo dobil novega lastnika. Vsem zbranim aparatom namreč projektni partner TSD d.o.o. skozi postopek priprave za ponovno uporabo preveri funkcionalnost in električno varnost ter jih vrne na trg po primerni ceni ali pa jih podari. Prodajno mrežo bodo organizatorji v letu 2022 razširili z vključevanjem lokalnih centrov ponovne uporabe ter spletno platformo krožnega gospodarstva. Na njej bomo potrošnike ozaveščali o možnostih koriščenja krožnih storitev in blaga s področja e-opreme ter o okoljskih učinkih krožnega ravnanja.

Projekt Spodbujamo e-krožno je usmerjen v ozaveščanje ter spreminjanje navad potrošnikov in ostalih deležnikov za podaljševanje življenjske dobe aparatov. S projektnimi orodji kot so potujoča popravljalnica, spletna platforma in kotički ponovne uporabe ter organizacijo dogodkov za splošno in strokovno javnost promovira krožne poslovne modele, popravila aparatov, souporabo ter ponovno uporabo aparatov.

Fotografije iz dogodka: