Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju Mestne občine Ptuj

Uporabnike   storitev   ravnanja   s   komunalnimi   odpadki   na   območju   Mestne občine Ptuj obveščamo, da bo letošnja akcija zbiranja nevarnih odpadkov  iz gospodinjstev potekala od 19. do 23. septembra  2022. Izvedena bo s premično zbiralnico nevarnih odpadkov po spodaj navedenem razporedu. 

DATUM                        ČAS DELA          LOKACIJA ZBIRANJA

ponedeljek, 19. 9. 2022  11.00 – 12.00 Parkirišče nad ribnikom v Orešju

                      12.30 – 13.30 Krčevina pri Vurbergu – v bližini h.š. 134

                      14.00 – 15.00 Mestni vrh  pri Kmetijski šoli

                      15.30 – 16.30 Dom krajanov Grajena h.š. 46

                      17.00 – 18.30 Maistrova ulica 52 – avtobusna postaja

torek, 20. 9. 2022      11.00 – 12.00 Parkirišče za gostilno Ribič – bivši Koto

                     12.30 – 13.30 Parkirišče pod gradom

                     14.00 – 15.00 Panonska UL. 5 

                     15.30 – 16.30 Gasilski dom Ptuj

                     17.00 – 18.30 Parkirišče pred vrstnimi hišami -Volkmerjeva cesta

sreda, 21. 9. 2022      13.00 – 14.30 Gasilski dom Spuhlja

                    15.00 – 16.30 Vulkanizerstvo Kolarič na Ormoški cesti

                    17.00 – 18.30         Dom krajanov Budina/Brstje - Belšakova ulica 20/a

četrtek, 22. 9. 2022     13.00 – 14.30 Mercatorjeva trgovina na Rogoznici

                    15.00 – 16.30 Nogometno igrišče v Podvincih

                    17.00 – 18.30         Gasilski dom Kicar

petek, 23. 9. 2022     13.00 – 14.30 Mercatorjeva trgovina Novi dom na Bregu

                    15.00 – 16.30 Selska cesta 2 – Gasilski dom Turnišče ali Mercator

                    17.00 – 18.30        Ob železnici 15 – avtobusna postaja

Zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev na območju občine Dornava

Uporabnike   storitev   ravnanja   s   komunalnimi   odpadki   na   območju   občine   Dornava obveščamo, da bo letošnja akcija zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev potekala 30. septembra  2022. Izvedena bo s premično zbiralnico nevarnih odpadkov po spodaj navedenem razporedu.

 

DATUM                    ČAS DELA             LOKACIJA ZBIRANJA

petek, 30. 9. 2022   9.00  – 11.00         Dornava, pri Kmetijski zadrugi                          

                               11.30  – 13.30       Mezgovci ob Pesnici pri PGD Mezgovci

                               14.00  – 16.00       Polenšak pri  OŠ - Polenšak 6

 

Med nevarne odpadke sodijo: zdravila, škropiva, odpadna olja, oljni filtri, barve, laki, spreji, čistila, tonerji tiskalnikov, akumulatorji, baterije, neonske, varčne in halogenske žarnice.