Evropski teden zmanjševanja odpadkov

V Evropski uniji vsako leto zavržemo več kot 2 milijardi ton odpadkov. V Sloveniji več kot 4 milijone ton. Vsak od nas zavrže na leto več kot 400 kg odpadkov, od tega je kar petina hrane in veliko stvari, ki so še uporabne. Evropska unija si zato z različnimi ukrepi vrsto let prizadeva spodbujati preprečevanje nastajanja odpadkov. Ena najbolj uglednih in prepoznavnih ozaveščevalnih akcij na tem področju je Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), ki jo od leta 2009 organizira Evropska komisija s podporo programa LIFE+. Akcija pozornost vsako leto nameni drugi temi: pretekli dve sta bili zmanjševanje zavržene hrane in ponovna uporaba. V okviru akcije tako vsako leto nastajajo pobude za nove načine promocije zmanjševanja odpadkov, ponovne uporabe izdelkov in recikliranja materialov. Letošnja akcija poteka pod naslovom DEMATERIALIZACIJA ODPADKOV.

Javne službe Ptuj, kot podjetje odgovorno za ravnanje z odpadki, bo del Evropskega tedna zmanjševanja odpadkov izvajala akcijo recikliranja in ponovne uporabe na dveh lokacijah:

  • trgovinski center Q-landija dne 23. 11. 2015 od 9 do 14 ure,
  • trgovinski center Q-center dne 24.11. 2015 od 9 do14 ure.

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite v Evropskem tednu zmanjševanja odpadkov.

VSAKO DEJANJE IN ODGOVORNOST RAVNANJA Z ODPADKI JE ODVISNA OD NAS SAMIH.