OBNOVA ULICE 5. PREKOMORSKE - II. FAZA GRADNJE od križišča s Peršonovo ulico do križišča z Župančičevo ulico

ZAČETEK DEL: 14. 3. 2022

TRAJANJE DEL: 20. 6. 2022

IZVAJALEC: Javne službe Ptuj d. o. o. in Komunalno podjetje Ptuj d. d.

OBSEG DEL:

Dela v sklopu rekonstrukcije (II. faza) bodo obsegala zamenjavo glavnega vodovoda in hišnih priključkov z obnovo druge komunalne infrastrukture (telekom, kabelskih in elektro vodov), kanalizacijskih cevi, zamenjavo celotnega asfaltnega vozišča z meteorno kanalizacijo, obnovo pločnikov za pešce in parkirišč ter ureditev kolesarskih poti na vozišču.

Slika 1: Shema območja obnovitvenih del v drugi fazi gradnje

 

ZAPORE CEST IN OBVOZI:

Zaradi splošne prometne varnosti v času izvedbe del se uredi začasna popolna zapora na Ulici 5. prekomorske od križišča s Peršonovo ulico do križišča na Župančičevi ulici. Zapora se izvede v štirih fazah. V prvi fazi se izvede delna zapora vozišča in popolna zapora pločnika 5. Prekomorske od križišča s Kraigherjevo ulico do križišča na Župančičevi ulici. V drugi fazi se izvede popolna zapora ulice 5. Prekomorske med križiščema Peršonova ulica in Kraigherjeva ulica. V tretji fazi se izvede popolna zapora od križišča s Kraigherjevo ulico do križišča na Župančičevi ulici. V četrti fazi se zapre celotno območje od križišča s Peršonovo ulico do križišča na Župančičevi ulici. V tej fazi bo obvoz potekal preko Potrčeve ceste na Volkmerjevo cesto in preko Volkmerjeve ceste na Kraigherjevo oziroma Peršonovo ulico. 

Slika 2: Prikaz obvoza v 4. fazi zapore

 

PARKIRANJE:

Na severnem delu Kraigherjeve ulice se spremeni trenutni prometni režim iz enosmernega v dvosmerni promet, zato se obstoječa parkirišča začasno spremenijo v bočna parkirišča. Na Ulici 5. prekomorske se v II. fazi gradnje začasno ukine 58 parkirnih mest. Nadomestno parkiranje bo omogočeno na prostih parkiriščih Volkmerjeve ceste in Župančičeve ulice nad OŠ Ljudski vrt.

Slika 3: Prikaz nadomestnih parkirišč

 

Kontaktna oseba za Javne službe Ptuj: Igor Greifoner, tel. št.: 041 321 909.

Kontaktna oseba za Mestno občino Ptuj: Aleš Gregorec, tel. št.: 02 748 29 67.

* Vir: Mestna občina Ptuj