Obnova Ulice 5. prekomorske

Zaradi splošne prometne varnosti v času izvedbe del se uredi začasna popolna zapora na Ulici 5. prekomorske od križišča s Peršonovo ulico do križišča na Volkmerjevi cesti. 

Zapora se izvede v dveh fazah.  V prvi fazi se izvede zapora Ulice 5. prekomorske od križišča s Peršonovo ulico do priključka pred parkiriščem Spar, v času od 24. 5. do 15. 7. 2021. V tej fazi bo obvoz potekal po Peršonovi ulici in Volkmerjevi cesti na Ulico 5. prekomorske.

V drugi fazi se izvede zapora Ulice 5. prekomorske od priključka na parkirišče Spar do novega križišča na Volkmerjevi cesti, v času od 15. 7. do 30. 9. 2021. Obvoz bo potekal po Volkmerjevi cesti in Kraigherjevi ulici na Ulico 5. prekomorske.

                   1. FAZA ZAPORE                                                                                   2. FAZA ZAPORE

  

Zapore Cafove in Prešernove ulice

Zaradi sanacije strehe na OŠ Olge Meglič bo postavljena delna zapora v Prešernovi ulici (5.2021 - 30.8.2021) in občasna popolna zapora Cafove ulice (5.2021 - 30.8.2021). V času popolne zapore Cafove ulice bodo zagotovljeni dostopi stanovalcem na Dravski ulici z ustrezno prometno signalizacijo (od Dravske ulice 11 do 31, kjer je enosmerna ureditev prometnega režima).

 

Preplastitev ceste Gomila - Krčevina pri Vurbergu

V času od 4.5. do 15.6.2021 se bo izvajala preplastitev ceste LC 060031 Gomila - Krčevina pri Vurbergu (od h. št. 4 do odcepa za h. št. 104i in do križišča) v ČS GRAJENA v dolžini 1045m. Izvedene bodo polovične zapore in občasne popolne zapore. Obvozi bodo urejeni po obvoznih cestah. Dostop stanovalcem bo zagotovljen ves čas gradnje.

Zapora ceste na Grajeni

Zaradi novega asfaltiranja gramozirane ceste je od ponedeljka, 26. 4. 2021 zaprta cesta JP 829511 Krčevina pri Vurbergu (od hišne številke 157 do hišne številke 154e) v Četrtni skupnosti Grajena v dolžini 320 metrov. Izvedene bodo polovične zapore in občasne popolne zapore. Obvozi bodo urejeni po obvoznih cestah. Dostop stanovalcem bo zagotovljen ves čas gradnje.