Obnova Ulice 5. prekomorske

Zaradi splošne prometne varnosti v času izvedbe del se uredi začasna popolna zapora na Ulici 5. prekomorske od križišča s Peršonovo ulico do križišča na Volkmerjevi cesti. 

Zapora se izvede v dveh fazah.  V prvi fazi se izvede zapora Ulice 5. prekomorske od križišča s Peršonovo ulico do priključka pred parkiriščem Spar, v času od 24. 5. do 15. 7. 2021. V tej fazi bo obvoz potekal po Peršonovi ulici in Volkmerjevi cesti na Ulico 5. prekomorske.

V drugi fazi se izvede zapora Ulice 5. prekomorske od priključka na parkirišče Spar do novega križišča na Volkmerjevi cesti, v času od 15. 7. do 30. 9. 2021. Obvoz bo potekal po Volkmerjevi cesti in Kraigherjevi ulici na Ulico 5. prekomorske.

                   1. FAZA ZAPORE                                                                                   2. FAZA ZAPORE