Popolna zapora dela Prešernove ulice

Obveščamo o popolni zapori dela Prešernove ulice (do križišča s Cankarjevo), zaradi poškodbe na elektro omrežju pred vhodom v hotel Mitra. Popolna zapora bo trajala od 19. 10. 2021 do 20. 10. 2021, med 7.30 in 17.00 uro.

Obnova Ulice 5. prekomorske

V drugi fazi se izvede zapora Ulice 5. prekomorske od priključka na parkirišče Spar do novega križišča na Volkmerjevi cesti, v času od 15. 7. do 30. 9. 2021. Obvoz bo potekal po Volkmerjevi cesti in Kraigherjevi ulici na Ulico 5. prekomorske.

                                  2. FAZA ZAPORE

  

Mestna občina Ptuj obvešča, da se je rok za dokončanje del na Ulici 5. prekomorske podaljšal, in sicer s 30. 9. na 30. 10. 2021. Do podaljšanja je prišlo zaradi najdbe arheološkega grobišča iz rimske dobe, zaradi katere so bile potrebne podrobnejše arheološke raziskave. S tem so se posledično gradbena dela izvajala počasneje, kot so prvotno načrtovali.

Gradbena dela na I. etapi od Peršonove ulice do trgovine Spar so v zaključni fazi s pripravo na asfaltiranje. V drugi etapi do križišča z Volkmerjevo cesto se izvajajo zaključna dela z navozi gramoza in polaganje cestnih robnikov. Asfaltiranje celotne dolžine ceste in pločnikov se bo izvajalo med 15. 10. in 25. 10. 2021. V tem času bo promet občasno oviran.