Cenik ravnanja z odpadki v Mestni občini Ptuj

Javne službe Ptuj - Ravnanje z odpadki EUR/kg DDV 9,5 % z DDV
1. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV
0,1967
0,0187
0,2154
1.1 Izvajanje storitev
0,1843
0,0175
0,2018
1.2 Javna infrastruktura
0,0124
0,0012
0,0136
2. ZBIRANJE BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN ZELENEGA VRTNEGA ODPADA
0,0950
0,0090
0,1040
2.1 Izvajanje storitev
0,0950
0,0090
0,1040
2.2 Javna infrastruktura
0,0000
0,0000
0,0000
3. OBDELAVA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV
0,0870
0,0083
0,0953
3.1 Izvajanje storitev
0,0611
0,0058
0,0669
3.2 Javna infrastruktura
0,0259
0,0025
0,0284
4. ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV
0,0697
0,0067
0,0764
4.1 Izvajanje storitev
0,0395
0,0038
0,0433
4.2 Javna infrastruktura
0,0302
0,0029
0,0331

Preračun porazdelitev količin opravljenih posameznih vrst storitev ravnanja s komunalnimi odpadki med uporabniki (januar 2022, februar 2022, marec 2022, april 2022, maj 2022, junij 2022, julij 2022, avgust 2022, september 2022, oktober 2022, november 2022, december 2022, januar 2023, februar 2023).

Cenik je oblikovan v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l.RS št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19).

Cene se uporabljajo od 1.7.2021 naprej, oz. po potrditvi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki.

CENIK STORITEV

 

eRačun

Ikona eRačunERačun nadomešča papirnato obliko računa. Je enostaven za uporabo in prijaznejši do okolja. Več o eRačunu..