Projekt Kratke dobavne verige lokalno pridelane hrane v Spodnjem Podravju

Naziv projekta:

KRATKE DOBAVNE VERIGE LOKALNO PRIDELANE HRANE V SPODNJEM PODRAVJU.

Vodilni partner:

Javne službe Ptuj d.o.o.

Partnerji:

- Biodinamična kmetija Kelenc, Kmetija Cimerman, Kmetija Mihec, Kmetija Prosenjak, Čebelarstvo Žumer, Kmetija Metličar, Kmetija Breg, Kmetija Munda, Kmetija Žuran, Kmetija Majerič, Kmetija Bolcar, Sadjarstvo Lovrec.

Trajanje operacije:

36 mesecev.

Opis projekta:

Javne službe Ptuj so v letu 2019 k sodelovanje povabile 12 partnerjev in se aktivno vključile ter prijavile projekt KRATKE DOBAVNE VERIGE LOKALNO PRIDELANE HRANE V SPODNJEM PODRAVJU na razpis Ministrstva za kmetijstvo - 2. Javni razpis za podukrep 16.4 Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.  

Ideja za projekt je nastala na podstatu mnenj različnih deležnikov, ki so kmalu ugotovili, da je na trgu viden primanjkljaj konkretnega povezovanja med udeleženci v dobavnih verigah na lokalnem območju. Dobavne verige lokalno pridelane hrane so izrednega pomena za povezovanje med dobavitelji in potrošniki. Vzpostaviti dobavno verigo, ki podpira pravično trgovino, trajnostne vidike razvoja, vzpostavitev čim krajše dobavne verige, ki sloni na tem, da se vzpostavi vez med pridelovalcem (kmetom) in potrošnikom (javnimi zavodi) v najkrajšem možnem časovnem intervalu, ter se predvsem v javne zavode dostavi kvalitetna lokalno pridelana hrana in zagotovi komunikacija povezovanja. Mreženje in priprava ponudbe preko različnih prodajnih poti, ki zagotavljajo prvovrstno, kvalitetno, predvsem odlično svežo ponudbo lokalnih kmetov, ki pridelujejo zdravo in kvalitetno hrano. 

Namen projekta je vzpostavitev kratke dobavne verige v Spodnjem Podravju in vzpostavitev lokalnega trga na območju Spodnjega Podravja, ter ojačati prodajo lokalno pridelane hrane javnim zavodom in končnim kupcem.

Prodajne poti se vzpostavijo na različnih podstatih, tako da se pester nabor lokalno pridelane hrane na kmetijah v Spodnjem Podravju ponudi čim širši množici potencialnih potrošnikov. Ob ponudbi pa se gradi na osveščanju in trajnostno dostopni lokalno pridelani hrani, ki je vse bolj pomemben faktor v vsakodnevni pripravi hrane.

Pričakovani rezultati:

- Priprava ponudbe zdrave in lokalno pridelane hrane na območju Spodnjega Podravja.

- Predstavitev ponudbe lokalnim javnim zavodom.

- Vzpostavitev kratke in urejene dobavne verige med ponudniki in potrošniki ter javnimi zavodi.

- Vzpostavitev ponudbe in prodaje lokalno pridelane hrane širši množici potrošnikov.

- Trajnostni pristopi pri promociji lokalno pridelane hrane.

- Osveščanje in izobraževanje ponudnikov lokalno pridelane hrane o pomenu trajnostnih in okoljsko naravovarstvenih  metod za pridelavo zdrave hrane.

- Osveščanje potrošnikov  na različnih ravneh o pomenu porabe in uporabe zdrave lokalno pridelane hrane.

Cilji:

- Dobaviti lokalno pridelano svežo hrano javnim zavodom na območju MO Ptuj in na območju Spodnjega Podravja.

- Približati prodajo lokalno pridelane sveže hrane končnim uporabnikom, preko lastne prodajalne, preko prodaje na tržnici, s potujočo prodajalno in prodajo preko spleta.

Povezave: 

- Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm.   

- Program razvoja podeželja: https://program-podezelja.si