Podjetje Javne službe Ptuj z mesecem avgustom pričenja s spremenjenim načinom obračunavanja cen ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki v večstanovanjskih stavbah. Tako se bo pred določeno večstanovanjsko stavbo upošteval dejanski volumen in frekvenca odvoza za mešane komunalne odpadke, kar bo vplivalo na porazdelitev skupnega stroška med posameznimi stanovanjskimi enotami.
Le dosledno ločevanje odpadkov bo pripomoglo k zmanjšanju stroškov ravnanja z odpadki. S pravilnim razvrščanjem v namenske posode boste zmanjšali količino ostalih odpadkov (mešanih komunalnih odpadkov), kateri imajo na višino položnice največji vpliv.

Točno katere ulice bodo deležne sprememb lahko najdete na spodnji povezavi:
SPREMEMBA NAČINA OBRAČUNAVANJA CEN RAVNANJA Z ODPADKI V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH