Zapuščenia vozilia na Ptuju.

Zapuščeno vozilo Audi A4 1,9 TDI temne barve, ki se je nahajalo na javni prometni površini na parkirišču v Peršonovi ulici na Ptuju, katastrska občina: 392-Krčevina pri Ptuju, parcela: 654/2, na naslovu Peršonova ulica 40, 2250 Ptuj, je bilo odpeljano kot zapuščeno vozilo. Lastnik lahko vozilo prevzame najkasneje do 6. 7. 2017 na Javnih službah Ptuj d.o.o. (informacije Mestna blagajna). Po tem roku bo vozilo postalo last Mestne občine Ptuj.

Zapuščeno vozilo Renault Clio srebrne barve, ki se je nahajalo na javni prometni površini na parkirišču v križišču Volkmerjeve ceste in ulice 5. Prekomorske na Ptuju na parceli 566/7 k.o. Ptuj, je bilo odpeljano kot zapuščeno vozilo. Lastnik lahko vozilo prevzame najkasneje do 8. 8. 2017 na Javnih službah Ptuj d.o.o. (informacije Mestna blagajna). Po tem roku bo vozilo postalo last Mestne občine Ptuj.

Javne službe Ptuj d.o.o.
Ulica heroja Lacka 3
2250 Ptuj