Obveščamo vas, da lahko do 31.10.2015 na Mestni blagajni oddate vloge za odpis dolga. Prav tako lahko na Mestni blagajni dobite tudi obrazce.

Kdo je upravičen in za katere dolgove?

Za zaprosilo odpisa dolga lahko odda vlogo vsak državljan, ki ima dolg do upnika in je kadarkoli med 1. januarjem in 30. junijem 2015 prejemal denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek ali veteranski dodatek ali otroški dodatek (1. ali 2. dohodkovni razred ali 3. dohodkovni razred in hkrati dodatek za nego otroka ali dodatka za veliko družino). Odpisa dolga ne more biti deležna oseba, nad katero se vodi postopek osebnega stečaja.

Dolgovi, ki bodo odpisani so tisti, ki imajo datum zapadle obveznosti do 30. 12. 2013 oziroma 31. 12. 2014 v primeru, ko gre za več kot 12-mesečno obveznost dolžnika.

Višina odpisa posameznega zneska je v domeni posameznega podjetja, vrtca ali šole. Vsakomur, ki ustreza kriterijem v zakonu, morajo odpisati vsaj minimalni znesek. Imajo pa podjetja diskrecijsko pravico, da določijo višino, obseg in katere storitve odpišejo.

Ukrep za odpis dolga je enkraten ukrep, ki se ne bo ponovil.