Vse občanke in občane Mestne občine Ptuj obveščamo, da bo v marcu in aprilu potekala akcija zbiranja zelenega odreza po četrtnih skupnosti. S to akcijo želimo zmanjšati število divjih odlagališč.

KOMU JE AKCIJA NAMENJENA?

Akcija je namenjena zgolj za gospodinjstva, zato ni dovoljeno odlaganje teh vrst odpadkov iz poslovne dejavnosti.

KAJ SODI MED ZELENI ODREZ?

Med zeleni odrez lahko občani oddate:

  • ODPADNO VEJEVJE Z DREVES, ŽIVIH MEJ, GRMOVJA,
  • ODPADNI PLEVEL (samo v vrečah),
  • ODPADNO LISTJE (samo v vrečah)

NAČIN ZBIRANJA ZELENEGA ODREZA

Vse občanke in občane prosimo, da zeleni odrez nastavite na vidno mesto do ponedeljka zjutraj, in sicer glede na predviden termin datuma zbiranja zelenega odreza v določeni četrtni skupnosti.

DATUMI PREDVIDENEGA ZBIRANJA ZELENEGA ODREZA PO ČETRTNIH SKUPNOSTIH:

S klikom na četrtno skupnost se prikaže seznam ulic, v katerih bo potekalo zbiranje. 

Zeleni odrez izvajamo s hidravličnim prekucnikom, zato vas pozivamo, da zeleni odrez ne nastavljate pod drevesi, nadstreški in ob ograjo.