Projekt LAS: Prodaja proizvodov slovenskih kmetij

o Čas trajanje operacije: 16 mesecev
o Sofinanciranje: Sredstva za sofinanciranje je dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (nepovratna sredstva).
o Izvajalec javnega razpisa: LAS Bogastvo podeželja

V  podjetju Javne službe Ptuj d. o. o., kjer upravljamo tudi z mestno tržnico, smo se odločili, da tudi zunaj centra mesta, približamo prebivalcem ponudbo lokalne in domače pridelane hrane oziroma pridelkov. Tako bomo prebivalcem okolice Ptuja, sosednjim občinam in občinam vključenih v območje (Kidričevo, Hajdina, Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas), omogočili lažji dostop do kvalitetne ponudbe slovenskih izdelkov domače pridelave, pridelanih s strani kmetijskih pridelovalcev. Pridelovalcem kmetijskih izdelkov pa bo dana možnost zagotavljanja izdelkov potrošniku izven svoje kmetije.

Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, varovanje okolja in posledično skrb za zdravje ljudi. Območje izvajanja operacije vključuje nabavo, prevzem in odkup kmetijskih pridelkov ter izdelkov na vseh zgoraj naštetih območjih.
Prodaja bo potekala na lokaciji pri OŠ Grajena v Mestni občini Ptuj in pri občinski stavbi Občine Hajdina.

Družba Javne službe Ptuj d. o .o, skupaj s KGZS Zavodom Ptuj in ZRS Bistra Ptuj sodelujemo v projektu LAS »Prodaja proizvodov slovenskih kmetij«. Z omenjenim projektom bomo podprli razvoj lokalnega okolja in razvoj podeželja. S projektom bomo doprinesli dodatno obliko prodaje na drobno.

Vse informacije o društvu LAS najdete na spletni strani: http://www.las-bogastvopodezelja.si/.

 

 

KONTAKT

Jasmina Horvat, sodelavka na področju prodaje 
031 317 135
jasmina.horvat@jsp.si