Projekt LAS: Prodaja proizvodov slovenskih kmetij

Čas trajanje operacije: 16 mesecev.
Sofinanciranje: Projekt delno sofinancira EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja v okviru programa CLLD.

V  podjetju Javne službe Ptuj d. o. o., kjer upravljamo tudi z mestno tržnico, smo se odločili, da tudi zunaj centra mesta,  prebivalcem približamo ponudbo lokalne in domače pridelane hrane oziroma pridelkov. Tako bomo prebivalcem okolice Ptuja in občinam vključenih v območje LAS (Kidričevo, Hajdina, Ptuj, Markovci, Dornava, Juršinci, Destrnik in Trnovska vas), omogočili lažji dostop do kvalitetne ponudbe slovenskih izdelkov/pridelkov domače pridelave, pridelanih s strani kmetijskih pridelovalcev. Pridelovalcem kmetijskih izdelkov/pridelkov pa bo dana možnost zagotavljanja izdelkov potrošniku izven svoje kmetije. Stojnica ponuja sezonsko zelenjavo, med in medene izdelke, izdelke iz aronije, bučno olje in semena, pekovske izdelke in testenine. Ponudba se prilagaja glede na sezonsko ponudbo kmetij.

Večji dostop do lokalne hrane je ključnega pomena za večjo prehransko samostojnost, ohranjanje in razvoj kmetij, varovanje okolja in posledično skrb za zdravje ljudi. Območje izvajanja operacije vključuje nabavo, prevzem, odkup in prodajo kmetijskih pridelkov ter izdelkov na vseh zgoraj naštetih območjih.
Prodaja bo potekala pred občinsko stavbo Občine Hajdina v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure, in pri OŠ Grajena v torek in četrtek od 12. do 14. ure. V primeru slabega vremena prodaja na tržnici odpade.

Družba Javne službe Ptuj d. o .o, skupaj s KGZS Zavodom Ptuj in ZRS Bistra Ptuj sodeluje v projektu LAS »Prodaja proizvodov slovenskih kmetij«. Z omenjenim projektom bomo podprli razvoj lokalnega okolja in razvoj podeželja. S projektom bomo doprinesli dodatno obliko prodaje na drobno.

 

Vse informacije o društvu LAS najdete na spletni strani: http://www.las-bogastvopodezelja.si/.

Povezava na spletno stran Evropske komisije, namenjene EKSRP http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm.  

Povezava na spletno stran PRP http://www.program-podezelja.si.
   
 

 

 

 

                    

 

                

 

Mobilna stojnica

KONTAKT

Jasmina Horvat, sodelavka na področju prodaje 
031 317 135
lokalna.ponudba@jsp.si