Javne službe Ptuj pozivajo prebivalce Mestne občine Ptuj, naj zabojnike za zbiranje vseh vrst komunalnih odpadkov redno zapirajo za seboj.
V kolikor ocenijo da je le ta poln se naj odda v drugo posodo in se ne odlaga ob zabojnike.
S tem se bo preprečil nadaljnji raztros odpadkov v okolico, ki jih povzročajo močnejši sunki vetra.