Razglašena stopnja zgodnjega opozarjanja v skladu z Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom

Agencija za energijo je z dnem 12. 7. 2022 skladno z Zakonom o oskrbi s plini in Aktom o načrtu za izredne razmere pri oskrbi z zemeljskim plinom razglasila stopnjo zgodnjega opozarjanja. Javne službe Ptuj d.o.o. so skladno s prej omenjenim Aktom dolžna industrijske odjemalce pozvati k racionalni rabi toplotne energije in zemeljskega plina.

Hkrati vse odjemalce pozivamo k varčevanju z toplotno energijo, saj tako poskrbijo za nižje račune, čistejše okolje in prispevajo k zanesljivosti oskrbe z energenti.

Odjemalce toplotne energije, ki jo dobavljajo Javne službe Ptuj d.o.o.. obveščamo, da dobava zemeljskega plina kljub razglašeni stopnji zgodnjega opozarjanja poteka nemoteno in to ne pomeni omejevanja dobave kateremukoli odjemalcu.

Povezava do objave obvestila na spletnem mestu Agencije za energijo: https://www.agen-rs.si/web/portal/-/razglasitev-stopnje-zgodnjega-opozarjanja-z-dnem-12-julij-2022