Štajerska gospodarska zbornica in časnik Večer sta že petič zapovrstjo izbirala najboljša podjetja Podravja v letu 2019. Projekt je zamišljen kot izbor, ki s podelitvijo priznanj najuspešnejšim podravskim podjetjem v posameznih kategorijah glede na velikost podjetij, izpostavi dobra podjetja in da spodbudo podjetniški naravnanosti v regiji. Tokrat je, zaradi epidemioloških razmer, razglasitev potekala v spletni obliki.

Med najboljšimi zaposlovalci Podravja je tudi družba Javne službe Ptuj, d.o.o., ki z uspešno vizijo in družbeno odgovornostjo do zaposlenih piše uspešno zgodbo.

V družbi je trenutno 150 zaposlenih na 11 različnih dejavnostih, ki delujejo v skrbi za dvig kvalitete bivanja občanov Mestne občine Ptuj. Družbena odgovornost je ena izmed temeljnih vrednot Javnih služb Ptuj. Kaže se v odnosu do narave in okolja, do uporabnikov njenih storitev, zaposlenih in poslovnih partnerjev. Osnovni namen družbeno odgovornega delovanja podjetja Javne službe Ptuj je prispevati k reševanju okoljskih in družbenih problemov, ustvarjati trajnostno družbo in izboljšati kakovost bivanja vseh prebivalcev. Družbena odgovornost do zaposlenih se izraža z motiviranjem, izobraževanjem, s skrbjo za izboljševanje delovnih pogojev in z notranjim komuniciranjem. O družbeni odgovornosti in uspešnosti podjetja pričajo številni prejeti certifikati in družbeno odgovorni projekti, ki jih je podjetje izvedlo v preteklih letih. 

Prejeti certifikati: polni certifikat Družini prijazno podjetje, ki zagotavlja usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih,  certifikat bonitetne odličnosti AAA, certifikat finančne zanesljivosti gospodarskega subjekta, certifikat Voda iz pipe. Družba je v postopku pridobitve certifikata družbeno odgovoren delodajalec, ki je izjemno dobrodošel za vsa podjetja, ki želijo dvigniti zavedanje o pomenu družbene odgovornosti, izboljšati delovne pogoje za svoje zaposlene ter povečati pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. Da informacijo okolju, kakšne so vrednote in poslanstvo podjetja, slednjemu pa obvezo, da te neguje in od njih nikoli ne odstopa.

V letu 2020 se je družba, kot ves svet, soočila z izzivom epidemije koronavirusa, ki je dodobra pretresel gospodarstvo in celotno družbo. Kljub temu je zagotavljala nemoteno izvajanje dejavnosti, ki so pomembne za vsakdanje življenje. 15. julija 2020 je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel komunalne delavce iz vse Slovenije, ki so s svojim požrtvovalnim delom kljub omejitvam v času pandemije skrbeli, da življenje ni popolnoma obstalo. Med udeleženci podelitve priznanja sta bila tudi dva komunalna delavca iz Javnih služb Ptuj. Oba predstavljata celoten kolektiv Javnih služb Ptuj, ki je v času kriznih razmer zaradi epidemije novega koronavirusa skrbel za nemoteno delovanje gospodarskih javnih služb in za urejeno ter čisto okolje. Pripadnost zaposlenih in njihov visok čut odgovornosti do lokalnega okolja je vrlina družbe in kapital za prihodnost. Družba z ukrepi certifikata družini prijazno podjetje, z neformalnimi druženji, z motivacijo in ustvarjanjem dobrih delovnih pogojev skrbi za dobro klimo med zaposlenimi.

Mag. Alen Hodnik, direktor družbe: Ponosni smo, da smo med najboljšimi zaposlovalci Podravja. Smo na pravi (družbeno odgovorni) poti, zato se s ponosom podajamo na iskanje novih priložnosti in projektov, ki bodo pustili sledi v širšem okolju, pripomogli h kakovostnejšemu bivanju občanov in občank, ter povečali zadovoljstvo in motivacijo naših zaposlenih.