V sredo, 15. julija 2020, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v vili Podrožnik v Ljubljani sprejel komunalne delavce iz vse Slovenije, ki so s svojim požrtvovalnim delom kljub omejitvam v času pandemije zagotavljali nemoteno izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb. Med udeleženci podelitve priznanja sta bila tudi dva komunalna delavca iz Javnih služb Ptuj - Rajko Zupanič iz enote urejanja in čiščenja javnih površin ter Robert Šuen iz enote ravnanja z odpadki. Oba predstavljata celoten kolektiv Javnih služb Ptuj, ki je v času kriznih razmer zaradi epidemije novega koronavirusa skrbel za nemoteno delovanje gospodarskih javnih služb in za urejeno ter čisto okolje.

Zaposleni na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva so bili v času nedavne epidemije koronavirusne bolezni nepogrešljivi in dela niso odložili niti takrat, ko je večina države obstala. S tem so bili tudi pomemben in zanesljiv člen pri preprečevanju širjenja okužb. »Čistilke in smetarji ste nenadomestljivi. Zaposleni v javnih in zasebnih službah zagotavljate, da vse deluje, kakor da ne bi bilo posebnih razmer - zaradi vas imamo vodo, elektriko, internet, ulice so urejene, ceste varne,« je zapisano v utemeljitvi Jabolka navdiha, ki ga je marca letos virtualno podelil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vsem, ki so skrbeli, da je v času epidemije življenje vendarle teklo naprej.

V znak hvaležnosti za njihov nenadomestljiv prispevek v času premagovanja epidemije je predsednik republike zaposlenim v dejavnostih ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode, urejanja in čiščenja javnih površin ter pogrebne in pokopališke dejavnosti vročil repliko priznanja Jabolko navdiha. Priznanje je v imenu udeležencev na mestu prevzel predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva g. Miran Lovrič, ki se je zahvalil za izkazano čast in poudaril, da so bile prioritete komunalnih podjetij v času epidemije predvsem varstvo zaposlenih in opravljene storitve za gospodinjstva in gospodarstvo. Njihovo ključno trajnostno načelo pa je bilo "bodite zdravi in ohranite zdrav razum." V nagovoru je predsednik Pahor izrazil zahvalo za prizadevnost in profesionalnost pri opravljanju dela v izredih razmerah. "Naša dežela je narejena za trajnostni ravoj, del skrbi za naravo ste tudi vi. Brez vas življenje ne bi šlo naprej", je še poudaril predsednik republike.