Projekt ENTRAIN

KRATKO O PROJEKTU »ENTRAIN« - ENhancing renewable heaT planning for improving the aiR quAlity of commuNities
Kljub Pariškemu sporazumu in politiki blaženja podnebnih sprememb iz leta 2015, se še vedno v veliki meri uporabljajo fosilna goriva za proizvodnjo toplotne energije. Ena izmed možnih rešitev za ogrevanje na lokalni ravni so sistemi daljinskega ogrevanja, ki za proizvodnjo toplotne energije uporabljajo obnovljive vire energije (OVE). Seveda so sistemi daljinskega ogrevanja prilagojeni glede na energetski vir, ki prevladuje na določenem območju oz. regiji (sončna energija, odpadna toplota, toplotne črpalke, geotermalna energija, lesna biomasa,...).

Kljub zahtevam Evropske unije, je le peščica srednjeevropskih držav oz. regij uvedla politiko, ki bi spodbujala uporabo OVE. Sistemi spodbud EU, so tudi v teh državah oz. regijah vzpodbudili uporabo OVE, še zlasti v predelih, kjer zemeljski plin ni dosegljiv in je na voljo le lesna biomasa. Problemi, ki se pojavljajo pri izgradnji so predvsem trajnostni, tehnični in gospodarski.

S projektom »ENTRAIN« se želi vzpodbuditi sistematično, učinkovito in enotno energetsko načrtovanje sistemov daljinskega ogrevanja, ki bi lahko zmanjšalo ogljični odtis na lokalni ravni in okrepilo uporabo OVE. Zmanjšanje emisij CO2 in posledično izboljšanje kakovosti bivanja v določeni regiji, sta dva glavna cilja projekta. Zraven teh dveh ciljev, se pojavijo tudi socialno-ekonomske koristi. Projekt predvideva 5 ključnih regij v različnih državah in sicer: v Italiji, Nemčiji, Hrvaški, Sloveniji in Poljski.

Cilji, ki jih predvideva projekt, so mogoči le s povečanjem strokovnega znanja in z vpeljevanjem inovativnih finančnih orodij. Primere dobre prakse lahko dobimo samo od najboljših, to sta Avstrija in Nemčija, ki imata dolgoletne izkušnje na tem področju. V sklopu projekta se bo izvedlo 9 pilotnih projektov izgradnje sistema daljinskega ogrevanja na OVE, 9 študij izvedljivosti, skupaj s 3 inovativnimi finančnimi shemami in prilagoditvijo avstrijskega sistema vodenja kakovosti »QM Holzheizwerke« za posamezno regijo.

Javne službe Ptuj, d. o. o., smo kot eden izmed partnerjev v projektu, zadolženi za regijo v Sloveniji.

Povezava do vstopne strani projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/ENTRAIN.html.